Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.03.2003

#3,1,1,1,1,1,1,0,3,3,1
Datum: 5.3.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 -
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Recina - správce CS
Michal Tábroský (WhiZZ) - newsmaster
Miroslav Janda (MiJa) - projekt Oliver Twist
Petra Bendová
Zbyšek Strnad - host 5

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Stav projektu Inventarizace (PetE)
2. Propojení CS a serverovny B8, optika na blok 10
3. Schéma promíjení členských příspěvků
4. Prominutí členských příspěvků

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Stav projektu Inventarizace (PetE)

PetE oznámil posunutí termínu odevzdání seznamu majetku o týden, vzhledem
k faktu, že nebude část následujícího týdne na Strahově.
PetE čeká na zprovoznění softwarového vybavení pro projekt Inventarizace.
To vázne na tom, že stále neví, jaké všechny položky mají být v databázi.

MiJa dodá nejpozději do 14 dnů vypracovaný návrh struktury databáze.

Petra Bendová má k dispozici učetnictví klubu za předešlé roky.
Seznam položek je nutno převést do elektronické formy.

-----
2. Propojení CS a serverovny B8, optika na blok 10

Nejprve se vyzkouší zda bude fungovat optické spojení mezi B8 a B10 přes
dostupné optické konvertory. Pokud to bude fungovat, tak se uvažovalo
spojení centrální serverovny a serverovny bloku 8 čímž by se uvolnily
dva potřebné media konvertory na připojení bloku 10.

-----
3. Schéma promíjení členských příspěvků

Hlasování: Prominutí členských příspěvků členům centrály, jmenovitě:
Centrála SU
Stanislav Šmejkal - UID 1900 - blok 11 - Prezident SU
Marek Fikrle - UID 4861 - blok 11 - Viceprezident
Blanka Nejedlá - UID 3639 - blok 7 - Finanční manažer
Petra Bendová - UID 4963 - blok 11 - Marketingový manažer
Petr Nejedlý - UID 2536 - blok 7 - Manažer odborných seminářů
Pracovníci SU
Jaroslav Haken - UID 6666 - blok 9 - Webmaster SU, Prvakuv pruvodce
Jana Dyntrová - UID 6501 - blok 6 - zapisovatelka
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Strategie odpouštění členských poplatků klubu SH(SU):

Osoby přímo se podílející na udržování funkčnosti sítě na bloku:
> odpouští samotný admin bloku, resp. jeho zástupce
- admin (zástupce bloku)
- viceadmin (místo-zástupce bloku, MAX. 2 osoby)
- televizoři (odpovídající počet osob dle struktury sítě)
(*) Každý admin uvede počet televizorů (níže v zápise). Všechny změny
počtů televizorů směrem nahoru podléhají schválení představenstva.
- správce blokového serveru (osoba starající se o blokový server, MAX. 1 osoba)
- správci routerů (MAX. 1/router)

Správcem se rozumí osoba, která server instaluje, záplatuje, odpovídá za jeho
chod po HW/SW stránce, konfiguruje firewall, routing.

Osoby spravující federální servery:
> odpustí předseda/místopředseda na základě vlastního svědomí:
- předseda
- místopředseda
- zapisovatel
- správcové páteřních a federálních strojů
- správcové kabeláže
- skladník, nákupčí
- ne-blokově orientované věci

Osoby pracujících na projektech:
- vedoucí projektu > předkládá žádost o prominutí příspěvku předsednictvu
- řešitelé projektu > odpuštění navrhuje vedoucí jmenovitě a na konkretní období,
schvaluje to představenstvo

Aktuální počet televizorů pro dané bloku (osoby, kterým admin promine příspěvek)
blok: počet segmentů -> počet osob
2: 14 -> 6
3: 7 -> 6
4: 15 -> 6
5: 13 -> 6
6: 13 -> 11
7: 13 -> 6
8: -> 6
9: -> 6
10: 14 -> 13
11: 14 -> 7

Údaje jsou aktuální k 5.3.2003

Za porušování tohoto nařízení vydaného na základě usnesení Představenstva nese
odpovědná osoba plnou odpovědnost.

Hlasování: Schválení výše uvedeného schématu odpouštění příspěvků
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Dodatek: Prominutí členského příspěvku v databázi provede admin u osob na svém
bloku, u ostatních osob předseda (místopředseda)

-----
4. Prominutí členských příspěvků

Hlasování: Prominutí členského příspěvku osobě Tomáš Michálek na toto pololetí
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování: Prominutí členského příspěvku jmenovaným osobám na první pololetí 2003
Petr Cvrkal - UID 6778 - blok 3
Vojta Šobáň - UID 5036 - blok 6
Jan Bičovský - UID 7606 - blok 7
Silva Tučková - UID 6669 - blok 6
Ivana Čapková - UID 4919 - blok 4
Petr Kubín - UID 6647 - blok 11
Jana Mulačová - UID 5487 - blok 9
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 053ab135f090fa90dcce8e1ebd9a751c

Tato verze souboru txt/20030305.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.