Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.03.2003

#3,1,3,1,1,0,1,2,3,1,1
Datum: 19.3.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Leinweber (McLei) - blok 10, DUSPS-guru
Michal Táborský (WhiZZ) - blok 3, newsmaster
Zbyšek Strnad - blok 5, host
Stanislav Šmejkal - blok 11, prezident SU
Marek Fikrle - blok 11, viceprezident SU
Juraj Ziegler (Next) - správce DUSPSu
Marek Šimon (Pletiplot) - blok 2, exadmin
Petr Kantor (Camylarde) - projekt Support

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Fungování stavů v DUSPSu, pozměňovací návrhy - Pletiplot, McLei
2. Osvětový program 'Čti svůj SH mail' - Pletiplot
3. Odpuštění členských příspěvků za projekt digitalizace účetnictví
4. Odpuštění členského příspěvků osobě Miloš Smetana - Miško
5. Odpuštění členského příspěvků za práci na projektu Support - Borland
6. Změna vedoucího projektu Strukturovaná kabeláž

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení předešlého zápisu
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Fungování stavů v DUSPSu, pozměňovací návrhy - Pletiplot, McLei

Přehled existujících stavů v DUSPSu plus z nich vyplývající omezení:
(v závorkách jsou nové návrhy omezení)


Zaplaceno ANO NE
Stav počítač konta počítač konta přechody
Přechodně povolen POVOLEN POVOLENO POVOLEN POVOLENO ->1
Aktivní POVOLEN POVOLENO BLOKOVÁN POVOLENO (B) <-1 <-2
Blokován BLOKOVÁN BLOKOVÁNO BLOKOVÁN BLOKOVÁNO
Absolvent BLOKOVÁN POVOLENO (B) BLOKOVÁN POVOLENO (B) ->3
Trest BLOKOVÁN POVOLENO BLOKOVÁN POVOLENO (B) ->2
V.I.P. POVOLEN POVOLENO POVOLEN POVOLENO
Zrušen BLOKOVÁN ZRUŠENO BLOKOVÁN ZRUŠENO <-3


Význam omezení:
- počítač BLOKOVÁN znamená, že jemu nejbližší firewall mu nedovolí žádná spojení
- konto BLOKOVÁNO znamená, že uživatel se na konto nemůže přihlásit.
- konto ZRUŠENO znamená, že se zkomprimuje uživatelův domovský adresář, archiv
se uchová po dobu nezbytně nutnou a uživatelské konto se ze systému odstraní
Skript se musí korektně chovat k domácím adresářům, které jsou sdílené přes NFS
- stavy (B) jsou nově navržené stavy BLOKOVÁN

Přechody mezi stavy:
1 - Osoba ve stavu 'Přechodně povolen' přejde po deseti dnech do stavu Aktivní
2 - Ze stavu 'Trest' přechází po měsíci do stavu 'Aktivní'
3 - Ze stavu 'Absolvent' přechází po 1 roce (5 letech) do stavu 'Zrušen'
NOVÁ VARIANTA: Po vypršení platnosti podpisu se údaj z databáze odstraní

V KAŽDÉM PŘÍPADĚ: Pokud někdo nepodepsal, přechází automaticky do stavu 'Zrušen'
a jeho údaje se odstraní z databáze.

Pro generování kont a pravidel firewallu musí být používány centrální skripty.
Nové skripty pro Linux napíše Von Schau, pro BSD Pletiplot.

Stanovit, jak často se mají generovat konta podle údajů z DUSPSu. Zatím je to
na libovůli jednotlivých správců serverů.

Otázka: Když někdo nezaplatí tak pozbývá členství - můžeme mít dále jeho údaje?

DUSPS bude generovat pro každý server seznam osob se stavem povolen/zakázán.
Správce každého serveru zodpovídá za to, aby konta na serveru odpovídala seznamu.
Konta které v seznamu nejsou se na serveru zazálohují a zruší (popsáno výše).

-----
2. Osvětový program 'Čti svůj SH mail' - Pletiplot

Pletiplot se dotazoval jednotlivých adminů, co udělali pro rozšíření povědomí
mezi uživatele, kolik uživatelů na výzvu reagovalo a přišlo si případně
zaregistrovat přesměrování pošty na jinou adresu.

Provede se ještě jedno testovací kolo, akce bude zahájena za týden.

-----
3. Odpuštění členských příspěvků za projekt digitalizace účetnictví

Jiří Dvořáček pracuje na projektu: Převod učetnictví do elektronické formy.
Výsledky budou zveřejněny nejpozději do 14 dnů.

Hlasování: Odpuštění členského příspěvků osobě Jiří Dvořáček
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

Osoby Tomáš Pavlíček a Jiří Trefilík se také podílejí na procesu digitalizace.

Hlasování: Odpuštění členských příspěvků osobám:
Tomáš Pavlíček - UID 5830 - blok 11
Jiří Trefilík - UID 5606 - blok 11
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. Odpuštění členského příspěvku za pomoc na projektu OpenWeekend - Miško

Osoba Miloš Smetana pomáhala s realizací projektu OpenWeekend. Vlastní kamerou
nafilmoval celý průběh konference a provede následně digitalizaci videa.

Hlasování: Odpuštění členského příspěvků osobě Miloš Smetana
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

-----
5. Odpuštění členského příspěvků za práci na projektu Support - Borland

Osoba Petr Kantor bude hlavním tvůrcem obsahu serveru Support. Bude zodpovídat
za dostatečnost a aktuálnost obsahu tohoto serveru.

Hlasování: Odpuštění členského příspěvků osobě Petr Kantor
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Změna vedoucího projektu Strukturovaná kabeláž

Novým vedoucím projektu Strukturovaná kabeláž je Zbyšek Strnad.
Jako první úkol musí kontaktovat MiJu a převzít od něj kompletní dokumentaci
a maximum znalostí o projektu. Dále bude pokračovat v realizaci projektu.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 4af3144fd8fff4410320a11bb3afe070

Tato verze souboru txt/20030319.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.