Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.03.2003

#3,1,3,1,1,0,0,1,3,3,1
Datum: 26.3.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Jiří Matoušek (Crayfish) - blok 2, skladník a nákupčí
Josef Kučera (Joe) - blok 11, projekt NYX
Marek Šimon (Pletiplot) - blok 4, exadmin
Michal Táborský (WhiZZ) - blok 3, newsmaster
Radek Vyhlídal - blok 11, projekt NYX
Václav Kratochvíl - blok 11, projekt NYX
Zbyšek Strnad - blok 5, projekt Strukturovaná kabeláž

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Výsledky kontrolních mailů - Pletiplot
2. Stav stroje Cache a jak s ním dál - Misko
3. Odešel disk v serveru Desitka
4. Dvě grafické karty do projektu Studovna 4
5. Síťová karta na blok 6
6. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž - Zbyšek Strnad
7. Automatické stahování výpisů z eBanky - Misko
8. Projekt Backup.sh
9. Hardware pro projekt FTP Cluster - Ondřej Lukáč


-----
0. Schválení předešlého zápisu

Schválení zápisu z předešlého zasedání.

Hlasování: Souhlas se zápisem z předešlého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Výsledky kontrolních mailů - Pletiplot

Testovací fáze na adresy zástupců bloků proběhla úspěšně.
Správce DUSPSu vygeneruje z databáze seznam emailových adresy a hlavní
rozesílání mailů proběhne v průběhu příštího týdne.

-----
2. Stav stroje Cache a jak s ním dál - Misko

* Jaký je aktuální stav stroje Cache?

Stroj cache se neustále potýká s výkonnostními problémy. Zásluhou
Ruika a Miska byl vyladěn na maximální výkon a jako záložní proxy
server byl použit jeden stroj, který bude v brzké době sloužit jako
polovina serveru Share, ale zatím tuto funkci neplní, protože Share
jede v testovacím provozu. V této konfiguraci fungovala proxy
uspokojivě až do nedávné doby. Potom přišla vlna mailových viru
a Cache, která slouží i jako záložní mailový server pro Strahov,
přestala výkonnostně zvládat.

* Proč chodí maily na Cache, když je pouze záložní mail server?

Service a Cache jsou v současné době definovány jako rovnocenné
ohledně zpracovávání mailů a záleží na odesílateli, jaký stroj
si zvolí, přestože by všichni oficiálně měli používat Service.
Spousta mailů chodí tedy na Cache a značně zpomaluje.

* Jaká jsou možná řešení?

První možnost je zastavit mailový sytém Postfix na Cache. Znamená
to ale najít jiný stroj, který bude dělat záložní mailový relay.
Jako možní kandidáti se jeví stroj Ftp nebo Kamelot. V dohledné
době tedy dojde k přesunu Postfixu na jeden z těchto strojů.

Druhá alternativa je ukončení provozu Cache a otevření portu 80. Stroj
dříve šetřil omezenou kapacitu spojení ven a urychloval načítání často
navštěvovaných stránek. Dnešní kapacity linek nasvědčuje tomu, že již
není toto opatření potřeba. Jsou ale určité aspekty, které i nadále
hovoří pro používaní cache. Hlavní efekt je spíše v ochraně okolního
světa před hromadnými HTTP dotazy ze Strahova a možné přetěžování
různých serverů, případně produkování nadměrného provozu ze strojů,
které byly nějakým způsobem napadeny (různé wormy atp.)

* Doplnění:

Měli bychom vyjednat zřízení záložního poštovního serveru v rámci školy,
aby v případě výpadku našich serverů nebo našeho spojení čekala pošta
na obnovení služby ve škole na záloze a necestovala zpět k odesílateli.

Aktuální návrh: Prozatím přesunout Postfix z Cache (na Ftp nebo Kamelot)

-----
3. Odešel disk v serveru Desitka

K disku se dohledají faktury a pošle se na reklamaci.

-----
4. Dvě grafické karty do projektu Studovna 4

Projekt dostane v rámci svého rozpočtu grafiky ze skladu.
Není potřeba schvalovat.

-----
5. Síťová karta na blok 6

Hlasování: Vydání síťové karty na blok 6 na nový segment
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž - Zbyšek Strnad

Je vypracováno zadání zakázky pro firmy, vedoucí projektu ji pošle do admins.
Následně se ustanoví komise pro otvírání obálek. Neprodleně se osloví firmy
a jejich odezvy potom zpracuje obálková komise. Dne 14.4. by mělo proběhnou
otvírání obálek.

Je třeba stanovit komisi pro otvírání obálek.
Předběžný návrh komise: zástupce bloku 2, zástupce bloku 5, Gustík, Pruny, Whizz

-----
7. Automatické stahování výpisů z eBanky - Misko

Kontaktované osoby z eBanky tvrdí, že nelze podle zákona provádět uživatelsky
neinteraktivní stahování výpisů z účtu.

Ještě budeme projednávat zasílání mailových upozornění na pohybu na účtech,
což je běžná fungující praktika, akorát je velice drahá. Chtělo by to sjednat
výhodnější podmínky na tuto službu.

-----
8. Projekt Backup.sh

Zatím není k dispozici stroj. V dohledné době snad bude k dispozici
(starý Share) a začne se s jeho zprovozňováním.

-----
9. Hardware pro projekt FTP Cluster - Ondřej Lukáč

Stroj přijde do Centrální serverovny - tzn. rackový case.

Rozpočet stroje:
- rackový case 11kKč
- minimální použitelná konfigurace 12kKč

Misko vznesl požadavek, aby se na projekt přesunula deska ze stroje IPstat.

Bod se nedojednal, protože se řešili určité technické záležitosti projektu.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 32c7c8d437737da1f9bc9458c442a80e

Tato verze souboru txt/20030326.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.