Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.04.2003

#2,2,3,3,1,1,1,0,3,3,1
Datum: 2.4.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - zástupce Tomáš Krátký (Kracki)
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 -
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - blok 3, správce CS
Marek Šimon (Pletiplot) - blok 4, exadmin
Michal Perďoch (Jammic) - správce IPSTATu
Michal Táborský (WhiZZ) - blok 3, newsmaster
Zbyšek Strnad - blok 5, projekt Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Zálohovací stroj Backup
2. Testování čteností SH mailu - Pletiplot
3. Určování domácích adresářů v DUSPSu u stěhovavých uživatelů
4. Inventarizační postupy, předávání hardware
5. Bezpečnost práce - Pruny
6. Projekt Strukturovaná kabeláž - Zbyšek
7. Hardware na projekt FTP Cluster NYX - Lukač
8. Hardware na IPSTAT
9. SUZ bude přesouvat stroje do nové serverovny na bloku 1

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Zálohovací stroj Backup

Na tento stroj se využije hardware, který byl ve starém Share.
Stroj je teď uváděn do provozu (obstarává James).

Momentálně je k dispozici na zálohování několik disků, které budou
spojeny do RAIDu, takže vznikne celková zálohovací kapacita asi 80G.

Správci jednotlivých strojů podají požadavek na prostor do konference
admins. Zabezpečení svých dat je záležitost každého admina (tzn. že
každý kdo chce, aby jeho data byla ochráněna, tak si je vhodným
způsobem před uploadem zašifruje). Správce serveru Backup nenese
odpovědnost za bezpečnost dat jako takových.

Vyřízení požadavků na prostor jednotlivých správců routerů a dalších
blokových serverů si bude řešit každý admin sám v rámci bloku.

-----
2. Testování čteností SH mailu - Pletiplot

Varovná zpráva o možném odpojení se rozšířila velmi rychle a počet
autorizovaných mailů narostl během krátké doby na úctyhodné číslo.
V současné době již navštívilo svoji kontrolní stránku asi 63% osob.
Uživatelů, kteří ještě adresu nenavštívili je méně než 1000.

-----
3. Určování domácích adresářů v DUSPSu u stěhovavých uživatelů

Položky v databázi DUSP u uživatelů, kteří se vícekrát přestěhovali
mezi bloky neumožní jednoznačně zjistit původní správné umístění
domácího adresáře a to znamená určité potíže se správou kont.
Je třeba do databáze přidat k uživatelům informaci o skutečném
umístění jejich domácího adresáře (udělá správce DUSPSu).

-----
4. Inventarizační postupy, předávání hardware

Musí se natisknout a dodat skladníkovi převodky, aby při výdeji
a příjmu materiálu mohl evidovat pohyby ve skladu (dodá PetE).

-----
5. Bezpečnost práce - Pruny

Měl by se vytvořit nějaký papír o poučení kvůli zodpovědnosti v případě
úrazu při výkonu služby. Zatím se bod projednával jen velmi obecně.

Pruny dodá případně podrobnější informace k problematice.

-----
6. Projekt Strukturovaná kabeláž - Zbyšek

Dnes 2.4. proběhla schůzka se šesti zástupci oslovených firem. Zástupci
firem vznesli své dotazy a prohlédli si blok 5. Nevznesli námitky proti
navrhovanému začátku prací duben-květen. Do 11.4. bychom od nich měli
obdržet nabídky. Dne 14.4. proběhne otvírání obálek s nabídkami firem.
Komisi pro výběr firem tvoří WhiZZ, Pruny, Hnátek, Zbyšek, Gust a mají
do 16.4. určit pořadí 3 firem. O přijetí konkrétní nabídky od některé
ze třech prvních kandidátu se bude hlasovat na zasedání admins dne 16.4.

-----
7. Hardware na projekt FTP Cluster NYX - Lukač

Do konference admins byla zaslána požadovaná konfigurace stroje.

Hlasování: Uvolnění 28.5 tis. Kč s DPH na projekt FTP Cluster.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 8
PROTI: 1
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
8. Hardware na IPSTAT

Do stroje je potřeba jiná deska s rychlými 64-bitovými PCI sloty aby
stroj stíhal sledovat provoz na GBit sítí.
Další hardwarové požadavky dodal Jammic na místě. Přesná konfigurace
stroje bude stanovena později.

Hlasování: Uvolnění 10 tis. Kč s DPH na projekt IPSTAT
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
9. SUZ bude přesouvat stroje do nové serverovny na bloku 1

Pro nás to znamená výpadek starých optických spojů ve dnech 1.-4.5.2003
Další informace byly zaslány do admins a bude se diskutovat o možnostech
zálohy konektivity po dobu výpadku.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3be6a65003deade68783d4a29e51480b

Tato verze souboru txt/20030402.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.