Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.04.2003

#1,1,3,3,1,1,1,1,3,1,1
Datum: 16.4.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Jan Hošek (HH) - blok 8, lists
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Jiří Matoušek (Crayfish) - nákupčí, skladník
Marek Fikrle - blok 11, viceprezident SU
Marek Šimon (Pletiplot)
Michal Gust (Gustík)- VIP
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Michal Štusák (Stusimur), blok 3
Zbyšek Strnad - vedoucí projektu Strukturovaná kabeláž

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Klíče od druhých dveřích v serverovnách
2. Aktivní prvky na projekt Strukturovaná kabeláž (Gustík, Bobek)
3. Vývoj projektu Strukturovaná kabeláž, výběr firmy (Zbyšek)
4. Mechanizmy vytváření vnitřních nařízení - Support SH (Misko, Borland)
5. Internetové vysílání české televize, můžeme jet na Linuxu (Ruik)
6. Projekt bezdrátového připojení (Gustík, Misko)
7. Akce: Prváku, víš co je paket? (Misko)
8. Přepojení bloku 10 na optickou trasu (Pruny)
9. Finance na překlad optiky na bloku 1 (Johny5)
10. Proplácení telefonních hovorů (Johny5, Crayfish)
11. Ještě pár slov k akci Čtete mail (Pletiplot)
12. Odpuštění členského příspěvku osobě Zbyšek Strnad
13. Situace na bloku 8
14. Pravomoc zástupce bloku na rozdělování klíčů

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Klíče od druhých dveřích v serverovnách

Dvoje dveře u serverovny jsou na blocích 2,3,4,10. Klíče zatím dodal blok 10.

-----
2. Aktivní prvky na projekt Strukturovaná kabeláž (Gustík, Bobek)

Nesporný požadavek je na podporu L3 managementu. Táborský požaduje
vytvoření konkrétních požadavků na prvky, které by se předložili
několika firmám, které by vypracovali nabídky, které by stejně jako
pasivní část prošla zhodnocením výběrovou komisí a schválením
představenstva.

V současné době jsou již zpracovány velmi konkrétní nabídky několika
výrobců, ale zatím nejsme schopni vybrat jasnou alternativu.

Jako kvalitativní favorit je Cisco s vysokou cenou, jako levná
alternativa jsou prvky 3COMy, které mají základní parametry
srovnatelné jako Cisco.

Do admins budou zaslány jednotlivé varianty se zpracovanými cenami pro
zvážení představenstvem a pro následné projednání na dalším zasedání.

-----
3. Vývoj projektu Strukturovaná kabeláž, výběr firmy (Zbyšek)

Nabídky od firem prošly výběrovou komisí. Došlo celkem devět nabídek,
dvě nabídky byli vyřazeny protože nesplňovaly plně zadání. Nabídky se
pohybují od 500tis do 960tis za oba bloky. Nebyl kladen důraz tolik na
kvalitu jako spíše na cenu, vhledem k tomu, že v dohledné době stejně
dojde ke kompletní rekonstrukci jednotlivých bloků.

Pořadí nabídek určené komisí: (ceny nabídek včetně DPH)

1) CDL Cabel
- cena asi 580 tis Kč. (610 tis. s navrženými změnami v nabídce)

2) Vegacon
- s výhradami
- cena asi 890 tis. s tím, že je v nabídce dražší materiál než byl požadován
- pokud by byl dojednán levnější materiálem, byla by cena byla asi 650 tis.

3) CNW
- s výhradami
- cena 545 tis. (600 tis. s navrženými změnami v nabídce)

Zahájení prací je u všech firem asi do tří týdnů od podepsání smlouvy.

Hlasování: Schválení pořadí nabídek předloženého komisí. Bude předložena
smlouva k podpisu první firmě v pořadí. Znění smlouvy bude
schváleno na příštím zasedání admins.
Pokud by došlo ke komplikacím při jednání s první firmou, bude
předložena smlouva další firmě v pořadí, atd.
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Při současné ceně nabídek a při hladkém průběhu rekonstrukce by bylo teoreticky
možné zrekonstruovat na podzim dva bloky a příští rok na jaře také dva.
To je zatím pouze spekulace, bude záležet na úspěchu první vlny.

-----
4. Mechanizmy vytváření vnitřních nařízení - Support SH (Misko, Borland)

Nový systém Support SH běží zatím v testovací fázi.
Adresu na vyzkoušení systému a podrobnější informace o něm zašlu
do konference admins.

-----
5. Internetové vysílání české televize, můžeme jet na Linuxu (Ruik)

V současné době jsou vztahy s českou televizi trochu tiché, čili již déle
než půl roku k žádné komunikaci nedošlo. Momentálně ani žádná velká
jednání nejsou možná vzhledem k situaci v české televizi a dohodnutí nové
smlouvy o šíření televizního signálu po sítích SU je zatím v nedohlednu.
Řešil se problém případného doplácení koncesionářských poplatků, ale mělo
by stačit prohlášení studentů, že již v místě trvalého pobytu platí
koncesionářský poplatek. Součástí současné dohody je, že se datový
tok vysílání nedostane mimo sítě Studentské unie. Novou smlouvu bude
třeba také upravit podle rámce nového zákona o televizním vysílání.

Stručně: Vytvoření nové smlouvy teď není možné, současné vysílání je plně
v rámci platné dohody. V budoucnu snad bude možné vytvoření nové
smlouvy a realizace vysílání na otevřeném řešení (viz. níže).

Migrace vysílání na Linux (Ruik)

Ruik úspěšně zprovoznil vysílání pomocí volně dostupných knihoven LIVE.COM
a šířil pokusně datový tok protokolem RTSP, který je otevřený a funguje
v MPlayeru v Linuxu i v některých přehrávačích tohoto formátu pro Windows.

-----
6. Projekt bezdrátového připojení (Gustík, Misko)

Na realizaci projektu Bezdrátové připojení je potřeba stroj se slotem PCI2.2.
Stroj je k dispozici, takže není problém.

-----
7. Akce: Prváku, víš co je paket? (Misko)

Chceme uspořádat akci na zvýšení informovanosti nových uživatelů. Proběhla
by informační schůzka, na které by se představili jednotliví zástupci klubu
a správci klubových strojů a pohovořili by o možnostech, které v klubu jsou.

Měla by také být provedena kontrola znalostí nových uživatelů pomocí dotazníků.
Ta by probíhala před povolením přístupu do sítě Internet. Konkretní technická
realizace a podoba vlastního testovaní není zatím úplně jasná.

-----
8. Přepojení bloku 10 na optickou trasu (Pruny)

Před časem proběhl neúspěšný pokus připojit blok 10 přes multividové vlákno
pomocí single-modových media konvertorů. Pruny navrhl aby se zakoupili dva
nové multi-modové konvertory a blok 10 se připojil přes toto vlákno. Tím by se
ulehčilo zatíženému spoji na desítku, přes který jsou připojeny i další oblasti
na Podolí a je tudy vedeno i záložní přípojení na Karlovo náměstí.

Další alternativa je zakoupení nového aktivního síťového prvku na blok.

Varianta s MDC: cca 10 tis Kč
Varianta s novým aktivním prvkem: asi 300 tis Kč
(varianta teď není rozpočtově příliš možná)

Zatím se provede upgrade firmware na současných prvcích.
Pokud se to mine účinkem, dojde na příštím zasedání k hlasování o řešení.

-----
9. Finance na překlad optiky na bloku 1 (Johny5)

Jelikož SUZ bude ve dnech 1. až 4. května provádět kompletní přesun serverovny
na bloku 1, ve které je zakončené i naše optické vlákno, je třeba uvolnit
finance na přeložení tohoto vlákna do nové serverovny. Žádost o provedení
práce již byla předložena firmě Sitel. Náklady na rekonstrukci by měli činit
asi 5500 Kč v případě, že bude dostačovat současné vlákno. Pokud by bylo
třeba protáhnout vlákno nové, budou celkové náklady činit asi 7500 Kč.
Je třeba počítat s touto dražší variantou a uvolnit prostředky na provedení.

Hlasování: Schválení financí 8tis Kč na překládku optiky na bloku 1
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
10. Proplácení telefonních hovorů (Johny5, Crayfish)

Johny5 a Crayfish požádali představenstvo o úhradu telefonních nákladů
spojených s prací kterou konají pro klub.

Přeloženo na další zasedání, mezitím se zjistí podrobnější informace
o možnostech zaúčtování těchto nákladů.

-----
11. Ještě pár slov k akci Čtete mail (Pletiplot)

Akce běží úspěšně, uživatelé potvrzují, procenta nabíhají. Odpojovat se zatím
nikdo nebude, případné razantní opatření se schválí na dalším zasedání.

-----
12. Odpuštění členského příspěvku osobě Zbyšek Strnad

Hlasování: Odpuštění členského příspěvku osobě Zbyšek Strnad
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
13. Situace na bloku 8

PetE má za úkol najít si v brzké době zástupce.
Poznamenal, že už má něco rozjednáno.

-----
14. Pravomoc zástupce bloku na rozdělování klíčů

Byl vznesen požadavek na to, aby zástupci bloků měli k dispozici větší množství
klíčů od serverovny na svém bloku a mohli je rozdělovat osobám dle svého uvážení.

Hlasování: Zástupce bloku má pravomoc rozdělovat osobám dle svého výběru
předsedou schválené množství klíčů od serverovny na svém bloku.
Ten povede evidenci o množství klíčů, které bude zástupce bloku
mít a tento počet klíčů musí zástupce vrátit předsedovi po skončení
svého funkčního období.

Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 6
PROTI: 3
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 14689eedc43c0a96d9a84352b7e065cd

Tato verze souboru txt/20030416.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.