Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.04.2003

#3,1,3,3,1,2,1,1,2,3,1
Datum: 23.4.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot), Tomáš Krátký (Kracki)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Marek Šimon (Pletiplot) - blok 4, exadmin
Martin Kačer (Donald)
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Michal Štusák (Štusík)
Michal Gust (Gustík) - VIP
Ondřej Bezucha (Andrew) - vedoucí skupiny DUSPS
Zbyšek Strnad - vedoucí projektu Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z předešlého zasedání
1. Klíče od vnitřních dveří u serveroven
2. Schválení smlouvy mezi klubem SH a firmou CDL (Zbyšek Strnad)
4. Nepovolené průniky do federálních strojů
5. Zástupce admina bloku 8
6. Zálohovací stroj Backup.SH
7. Navržení osoby Pavel Halfar do stavu VIP
8. Žádost o větráček s průměrem 12cm na blok 11
9. Výběr aktivních prvků
10. Politika SH - VC ČVUT
11. Odpojování uživatelů za nedodržování interních předpisů klubu

-----
0. Schválení zápisu z předešlého zasedání

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Klíče od vnitřních dveří u serveroven

Ještě je mají dodat bloky 2 a 3.

Blok 3 (Von Shau) klíč dodal.
Blok 2 (Hnot) taky.

-----
2. Schválení smlouvy mezi klubem SH a firmou CDL (Zbyšek Strnad)

Jedná se o smlouvu o vybudování strukturované kabeláže na blocích 2 a 5.
Kompletní znění smlouvy bylo zasláno do konference admins.
Smlouvu přečetl a nezávadnost potvrdil právník SU.

Hlasování: Schválení smlouvy s firmou CDL o provedení práce.
Osob s hlasovacím právem: 12 (dorazili zástupci bloku 2 a 8)
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Odstoupení správce DUSPSu, vytvoření nové řešitelské skupiny (Misko)

Správce DUSPSu (Juraj Ziegler) se ze své vůle vzdal funkce.
Na provozování byla vytvořena pracovní skupina, která bude koordinována
prostřednictvím konference dusps@sh.cvut.cz a bude vyřizovat požadavky
klubu na správu, vylepšování a dokumentování systému.

Zodpovědným vedoucím skupiny Ondřej Bezucha (Andrew)
- kontakt o.bezucha@sh.cvut.cz

-----
4. Nepovolené průniky do federálních strojů

Několik federálních strojů podlehlo neznámému útočníkovi, který získal okořeněná
práva na těchto strojích a trapně si zde nainstaloval zadní vrátka. Situace
již byla vyřešena, ale je potřeba reagovat na možný únik informací a souborů
s hesly z těchto strojů. Bude nutné přegenerovat uživatelům standardní hesla
v databázi DUSPS aby se zamezilo jejich zneužití. Také bychom měli doporučit
uživatelům změnu jejich hesel na těchto serverech.
Budeme zvažovat možnost realizace nějakého systému centrálního zabezpečení.
Vize není ještě úplně jasná (Kerberos nebo podobné systémy).
Misko zjistí podrobnější možnosti a předloží použitelná řešení.

Misko zařídí nové vygenerování standardních hesel v DUSPSu.

-----
5. Zástupce admina bloku 8

PetE už snad konečně konverguje k rozhodnutí. Na příštích admins oficiálně oznámí
svého nového blokového zástupce (místoadmina).

-----
6. Zálohovací stroj Backup.SH

Stroj fyzicky běží, správce stroje momentálně pracuje na vytvoření jednoduchého
skriptu pro archivaci vybraných dat. V současné době již je možné dělat zálohy,
oficiální spuštění by mělo proběhnout do týdne.

Zálohy budou prováděny podle předepsaného seznamu souboru. Soubory na vybraných
strojích budou zkomprimovány, zašifrovány a přeneseny na zálohovací stroj.
Zde bude skladováno zatím neurčené množství kompletních chronologických záloh.

Současná úložná kapacita je 80GB. Systém rozdělování kapacity ještě není znám.

-----
7. Navržení osoby Pavel Halfar do stavu VIP

Odpuštění členského příspěvku za pracovní zásluhy na strahovské sítí.

Hlasování: Navržení osoby Pavel Halfar do stavu VIP
Osob s hlasovacím právem: 11 (odešel zástupce bloku 7)
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
8. Žádost o větráček s průměrem 12cm na blok 11

Hlasování: Uvolnění cca. 400 Kč na větráček 12cm pro blok 11
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
9. Výběr aktivních prvků

Zpracované varianty na rekonstrukci obou bloků:

a) Cisco 2950T-24
Výhody: osobní kontakty, kvalita zpracování
Nevýhody: nejsou
Cena: 1.010.000,-

b) HP Procurve
Výhody: nejsou
Nevýhody: zatím nejsou reference, chybí větší osobní zkušenost
Cena: 815.000,-

c) 3com 4226T
Výhody: osobní kontakty
Nevýhody: nejsou reference, nedobré zkušenosti z minulosti s jinými
produkty firmy, horší podpora
Cena: 732.000,-

Podle rozpočtové komise jsou všechny varianty reálné.

Hlasování: Vyslovení představenstva pro jednotlivé varianty
Osob s hlasovacím právem: 11 (odešel Hnátek (blok 2), hl.právo převzal Krátký)
PRO variantu a: 10
PRO variantu b: 1
PRO variantu c: 0
ZDRŽELO: 0

CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATA VARIANTA a) Cisco

Cena za oba centrální blokové prvky je 568.000,- Kč

Hlasování: Dva aktivní centrální blokové prvky za 568 tis Kč.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
10. Politika SH - VC ČVUT

Klub by měl za pomocí Tondy pokračovat v dobrých vztazích s výpočetním
centrem ČVUT. Nový předseda si vypracuje dobré vztahy na těchto místech.

-----
11. Odpojování uživatelů za nedodržování interních předpisů klubu

Na základě vnitřního nařízení o povinnosti čtení oficiálního emailu
jsme povinni odpojit uživatele, kteří nereagovali na kontrolní mail
rozesílaný všem členům klubu SH.

Do 14 dnů by si měli zástupci bloku vyřešil uživatele, kteří ještě nemají
potvrzeno přečtení kontrolního emailu. Postup řešení je v jejich kompetenci.
Uživatelé, kteří po uplynutí těchto 14 dní nepotvrdí kontrolní email budou
hromadně centrálně odpojeni.

-----
Výrok týdne: Všechno bylo naprosto legální, jen to trochu obcházelo duch zákona.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c07eca11c4eb72a1c5e863d6c377b17e

Tato verze souboru txt/20030423.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.