Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.05.2003

#0,1,2,3,1,0,3,2,2,1,1
Datum: 7.5.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 -
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE), Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupci Dušan Havlík / pozdější příchod, viz. níže /
10 - zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Marek Šimon (Pletiplot) - exAdmin
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Ondřej Bezucha (Andrew) - koordinátor DUSPSu

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Stav síťových prvků a spojení na některých blocích
2. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž (Zbyšek)
3. PetE představí svého zástupce (PetE)
4. Náklady na vzájemné propojení serveroven na blocích 2 a 5 (Johny5)
5. Web pro hromadné posílání mailů celému bloku/strahovu (Palačinka)
6. Připojení vrátnice na bloku 10 (Pruny v nepřítomnosti)
7. Backup.sh

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins.
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Stav síťových prvků a spojení na některých blocích (Johny5)

Optická spojení navázaná na Corebuilder jsou trochu nespolehlivá, hlavně díky
tomu, že Corebuilder má již svoje léta a občas mívá zdravotní potíže. Po přesunu
serverovny na bloku 1 byla poměrně těžká práce dostat Corebuilder ještě k životu
a nahodit optická spojení na jednotlivé bloky. Vyžadovalo to ruční nahození
jednotlivých optických tras postupně na všech blocích napojených pře CB.

V současné době je situace na pováženou, ale zatím chceme počkat, jestli problémy
přetrvají i po dokončení právě probíhající rekonstrukce na strukturovanou kabeláž.
To by mělo částečně odlehčit Corebuilderu a snad tím snížit riziko jeho smrti.

-----
2. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž (Zbyšek)

V pátek se budou natahovat kabely. V současné době se dovrtávají zbylá patra.
Nejpozději příští pátek budou dokončeny práce které měla vyhotovit firma
na prvním smluveném bloku, Pak budou studenti dělat zásuvky, dovrtávat díry
a klást kabely do lištiček.
Do rozvaděčů nám SUZ neumožní přístup a práce na něm chce provádět sám.

-----
3. PetE představí svého zástupce (PetE)

Nový místoadmin (zástupce admina) bloku 8 je Michal Kuneš (Mikun).

-----
4. Náklady na vzájemné propojení serveroven na blocích 2 a 5 (Johny5)

WhiZZ měl určité připomínky k nákladům na propojení serverovém bloků 2 a 5.
Nabídka a možné alternativy se ještě prostudují a projednají na příštích admins.

-----
5. Web pro hromadné posílání mailů celému bloku/strahovu (Palačinka)

Pletiplot na žádost Palačinky uvolil napsat webové rozhraní pro hromadné odesílání
mailů vybrané skupině uživatelů (patro, blok, Strahov). Buďto se bude spolupracovat
s DUSPSem a exportovat seznamy na jiný server nebo se tato funkce realizuje přímo
ve webovém rozhraní DUSPSu.

-----
> Odešel PetE, právo přebírá zástupce.
< Přišel Dušan Havlík (zástupce bloku 9) a Pletiplot.
Osob s hlasovacím právem: 9

-----
6. Připojení vrátnice na bloku 10 (Pruny v nepřítomnosti)

Většina představenstva nemá velký zájem připojovat vrátnici.
Věc se přesouvá na příští admins až bude Pruny přítomen.

-----
7. Backup.sh

Je v plném provozu. Správci serverů mají poslat správci Backup.sh svoje klíče
a on jim dodá dávkový soubor pro zálohu vybraných souborů.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 2c24198fd78265da4ee81b1a9ee4cd12

Tato verze souboru txt/20030507.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.