Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.05.2003

#0,1,1,1,1,3,2,1,3,3,1
Datum: 14.5.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro) / pozdější příchod /
7 - Stanislav Brand (Standa), zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Hošek (HH) - správce LISTS
Jan Recina (Johny5)
Jiří Matoušek (crayfish)
Michal Perďoch (Jammic) - správce IPSTATu
Michal Táborský - newsmaster
Zbyšek Strnad - projekt Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Nový zástupce bloku 7
2. Propojení serveroven bloku 2 a 5
3. Připojení vrátnice na bloku 10
4. Připojení bloku 10 na novou páteř
5. Kapacita FTP.SH
6. Kauza Academica
7. Stav inventarizace
8. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 4
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Nový zástupce bloku 7

Zástupce bloku 7 - Stanislav Brand - představil svého nového zástupce.
Je jím Vilém Tláskal (Willi).

-----
2. Propojení serveroven bloku 2 a 5

Ještě čekáme až dojde vyhotovená nabídka od CDL abychom mohli provést výběr.

-----
3. Připojení vrátnice na bloku 10

Uživatel z bloku 11 (člen SU) žádal o zavedení síťové přípojky na vrátnici
bloku 10, ale na minulém zasedání představenstvo nevyjádřilo zájem na tom
připojovat vrátnici SUZu. Buďto by musel vykonat nějakou prospěšnou činnost
pro klub nebo by si musel uhradit materiál na připojení vrátnice.

-----
4. Připojení bloku 10 na novou páteř

Na připojení bloku 10 optickou trasou na novou páteř by bylo třeba nakoupit
nové media konvertory a patchkordy za celkovou cenu asi 14 tis. Kč.
Výhody a nevýhody této realizace již byly zmiňovány na předešlém zasedání.
Mělo by to odlehčit nemocnému Corebuilderu a poskytnout konečně samostatnost
bloku 10 na který je neustále navěšen blok 11 a Podolí.

Hlasování: Uvolnění finanční sumy 15 tis Kč na nákup MDC a patchkordu na B10.
Osob s hlasovacím právem: 11 (přišel Josef Jaroš - blok 6)
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Kapacita FTP.SH

V současné sobě dochází diskový prostor na FTP.SH, kde jsou umístěny mirrory
hlavních linuxových distribucí a dalších věcí.

James má za úkol prozkoumat využívanost jednotlivých položek na FTP a zhodnotit
zda by se nedaly některé méně využívané věci odstranit nebo omezit a uvolnit
tak diskový prostor.
Pokud by studie ukázala, že využívanost všech položek je vysoka, pak by se začaly
zvažovat možnosti zvýšení kapacity FTP.SH.

-----
6. Kauza Academica

Vyjádření představenstva: bez komentáře.

----
7. Stav inventarizace

Na příští zasedání admins se pokud možno dostaví PetE a Šmejkal.
PetE přednese v jakém stavu je proces inventarizace, co je třeba udělat
k úspěšnému pokračování a kdy bude možné začít s vyřazováním nepoužitelných
věcí na které nemáme v centrálním skladu prostor.

-----
8. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž

Instalace kabelů a vrtání děr zatím probíhá dobře. Trochu je problém
s odpadávající omítnou po vyvrtaných dírách. Bude je třeba následně
zasádrování nebo vymyslet způsob jak předejít jejich vzniku (ale jak?).

Pro zajištění drobných výdajů by bylo dobré uvolnit hotovostní zálohu
z projektových financí. Věc je ještě třeba projednat s účetní.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 8a54056b8d0911a3521cc5a927c5253a

Tato verze souboru txt/20030514.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.