Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.05.2003

#1,1,1,2,1,2,2,0,3,2,1
Datum: 21.5.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Michal Kuneš (Mikun)
9 -
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Výběr z nabídek na propojení serveroven na bloku 2 a 5
2. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž
3. Aktivní prvky
4. Projekty Studovna 4 a 5
5. Status FTP.SH
6. Status NYX

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Schválení zápisu z předešlého zasedání admins.

Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

----
> Přišel Michal Pruner (Pruny) - blok 10 (hlasovací právo převzal za Ruika)
-----
1. Výběr z nabídek na propojení serveroven na bloku 2 a 5

Již máme k dispozici obě nabídky, od firmy Sitel a CDL Kabel na provedení
propojeni serveroven na bloku 2 a 5.

Hlasování: Výběr firmy, které provede propojení serveroven.
Osob s hlasovacím právem: 10
Hlasů pro Sitel: 9
Hlasů pro CDL Kabel: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: Smlouva bude uzavřena s firmou Sitel.

-----
> Přišel Martin Hnátek (Hnot) - blok 2
-----
2. Průběh projektu Strukturovaná kabeláž

Na bloku 5 se intenzivně pracuje. V současné době je hotové páté a čtvrté
patro. Práce by měli být dokončeny zhruba do konce příštího týdne.

Blok 2 je v podstatě kompletně zapojen. Dnes již dochází k proměřování pokojů
a zbývá již jen několik málo pokojů k proměření.

Celá akce probíhala celkem hladce a poměrně rychle. Po celou dobu byl celkem
slušný počet dobrovolníků a několik velmi schopných a zkušených lidí, kteří
velmi přispěli k úspěšnému dokončení akce.

Je důležité zvolit vhodnou velikost hmoždinek na zásuvky, aby dobře držely.
Spolupráce s firmou CDL Kabel probíhá až na malá drobnosti dobře. Je třeba
si dobře specifikovat všechny drobné detaily a nespoléhat na intuici firmy.
Drobný problém vznikl například při kladení lišty na boční vstupní dveře
v suterénu, které po prvotním nainstalování lišty nebylo možné otevřít.
Firma po upozornění na tento nedostatek závadu odstranila. K malému navýšení
došlo vlivem konfigurace

Je třeba dokoupit ještě pár drobností: patch kordy, sádra, patch kabely aj.

Odstraněný koax se bude pokud možno třídit podle kvality a předá se na místa
kde se nějak zužitkuje.

Ohodnocení práce dobrovolníků podílejících se na strukturování se ještě projedná.

-----
3. Aktivní prvky

Patrové aktivní prvky by měli být v průběhu června, centrální později.

-----
4. Projekty Studovna 4 a 5

Na bloku 4 je projekt v závěrečném stádiu. Probíhá dolaďování drobných technický
detailů - nelze momentálně udělat elektronické uzavírání vstupních dveří.
Zahájení provozu by mělo proběhnout příští týden.

Studovnu na bloku 5 má v kompetenci Palačinka, která nebyla na zasedání přítomna.

-----
5. Status FTP.SH

James vypracoval statistiky využití jednotlivých položek na serveru a celkový
dojem je takový, že všechny položky jsou dostatečně využívány. Přidání nových
disků do současné konfigurace není příliš reálné. Na příště James dodá návrh
nové konfigurace stroje a hardwarová komise vybere vhodné zařízení a předloží
to představenstvu ke schválení.

-----
6. Status NYX

Projekt NYX běží a je v principu hotový. Teď už se jenom přemístí do CS.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 842bb0756e35e1839e3da7fa92dacd44

Tato verze souboru txt/20030521.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.