Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.05.2003

#1,1,3,3,0,1,3,3,3,1,1
Datum: 28.5.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 -
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE), Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupci Dušan Havlík a Jiří Chlumecký
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Marek Šimon (Pletiplot) - exadmin
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Ondřej Bezucha (Andrew) - vedoucí skupiny DUSPS
Ondřej Kelka (Dominik Duha)
Pavel Danihelka - webmaster
Tomáš Polách (Gringo) - blok 11
Zbyšek Strnad - vedoucí projektu Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Kauza Academica - Dominik Duha (Ondřej Kelka)
2. Nákup nového hardware do FTP.SH - James
3. Vytváření kont na Backup.SH pomocí DUSPSu
4. Inventarizační projekt - PetE
5. Nákup wireless přístupového bodu na blok 9
6. Postup projektu Strukturovaná kabeláž
7. Dopady akce 'Čtete svůj strahovský mail'

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Kauza Academica - Dominik Duha (Ondřej Kelka)

Na zasedání představenstva se dostavil Ondřej Kelka.

-----
> Pavla Tryhubová (Palačinka) přišla, převzala hlasovací právo za blok 5
> Přišel Martin Hnátek (Hnot) - počet osob s hlasovacím právem stoupl na 11
-----
2. Nákup nového hardware do FTP.SH - James

James navrhl novou diskovou konfiguraci disků pro FTP.SH. Celkem by zde melo být
6 nových disků po 160GB o celkové kapacitě 1TB, každý za sumu asi 6800Kč.
Návrh požadované sestavy předá nákupčímu.

Hlasování: Schválení nových výdajů na projekt FTP.SH ve výší 35 tis. s daní.
Suma na nákup bude 45 tis. Kč (z projektu se vrátí staré disky asi za 10 tis.)
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Vytváření kont na Backup.SH pomocí DUSPSu

Backup bude zaveden do DUSPSu jako server, na kterém si budou moci lide sami podle potřeby
vytvořit konto po vložení veřejného klíče a rovnou budou moci provádět zálohování.

-----
> Přišel Petr Sedláček (PetE) a přebral hlasovací právo za blok 8
-----
4. Inventarizační projekt - PetE

Na programování projektu momentálně nikdo nepracuje. Návrh databáze je k dispozici.
Je třeba podle tohoto návrhu začít vyvíjet aplikaci.

Táborský se ještě podívá na návrh databáze a vznese případně poznámky.

-----
5. Nákup wireless přístupového bodu na blok 9

Táborský ho na zkušební provoz zapůjčí :-) Přinese ho na další admins.

-----
6. Postup projektu Strukturovaná kabeláž

Vzhledem k nárůstu daně z přidané hodnoty s počátkem nového roku, by se vyplatilo
provést instalaci vertikálních rozvodů do konce roku na více blocích, podle toho
jak dovolí finance. Projekty na vybudování rozvodů jsou zpracované na bloky 4,6,7.
Teoreticky by bylo možné vybudovat vertikální rozvody i na bloku 10, ale zde není
vypracován projekt a nejsou po chodbách vodící lišty, které by znamenaly slušný
nárůst investic a není zatím známo, zda je tedy finančně možné rekonstruovat
pouze tří bloky nebo čtyři. Pokud by se rekonstruovali pouze tři bloky, je šance,
že by se dala provést kompletní rekonstrukce.

Táborský spočítá jaká varianta je finančně reálná a oznámí to na příštích admins.

-----
7. Dopady akce 'Čtete svůj strahovský mail'

Uživatelé co neodpověděli na výzvu byli odpojeni, někteří přišli a chybu napravili.
Zbytek je ponechán svému osudu.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 735dd4a203137678e151bbc50f09ea41

Tato verze souboru txt/20030528.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.