Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.06.2003

#1,1,3,3,1,2,3,0,2,1,1
Datum: 4.6.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Petr Sedláček (PetE), Michal Kuneš (Mikun)
9 -
10 - zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Recine (Johny5) - správce CS
Libor Seidl (Bodlin) - blok 11, root@hroch
Marek Šimon (Pletiplot)
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Zbyšek Strnad - vedoucí projektu Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z předešlého zasedání admins
1. Propojení serveroven
2. Aktivní prvky
3. Místnost na skladování dokumentace a štítků ke klíčům
4. Informace a otázky ke Strukturce
5. Evidování klíčů od jednotlivých místností
6. Oslava dokončení strukturované kabeláže na blocích 2 a 5
7. Rozpočet klubu na druhé pololetí roku 2003
8. Programování systému inventarizace
9. Přístup k univerzálnímu klíči od pokojů
10. Povinnosti televizorů

-----
0. Schválení zápisu z předešlého zasedání admins

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Propojení serveroven

V pondělí provede firma Sitel propojení serveroven na bloku 2 a 5 s centrální serverovnou
na základě smlouvy schválené na předminulém zasedání.

-----
2. Aktivní prvky

Aktivní prvky patrové přijdou podle Štusiho do pátku, barákové do příštího úterý.
Až dorazí prvky, začne se s přepojováním bloků na 100Mbit.
Příští víkend by se provedlo nahrání nové verze software do prvků.

-----
> Přišel Petr Sedláček, převzal hlasovací právo za blok 8
-----
3. Místnost na skladování dokumentace a štítků ke klíčům

SU má na bloku 1 místnost, kde je již umístěno účetnictví a má do ní přístup Šmejkal
a Fikrle. Do stejné místnosti bude i umístěna projektová dokumentace a štítky, které
slouží pro vyrábění dalších klíčů k serverovnám na jednotlivých blocích.

-----
4. Informace a otázky ke Strukturce

Je třeba efektivně vyřešit zabezpečení patrových racků.
Vyřešit nějak přístup televizorů do serverovny, jelikož na tom patře bude patrový switch.

-----
5. Evidování klíčů od jednotlivých místností

V systému Support SH bude k dispozici aktuální přehled o tom, kdo má klíče od které
místnosti a to u všech kopiích a případně u koho se klíč aktuálně nachází.

-----
6. Oslava dokončení strukturované kabeláže na blocích 2 a 5

Hlasování: Schválení sumy cca 2048 Kč na oslavu dokončení strukturky jako odměna
pro uživatele, kteří se podíleli na budování.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
7. Rozpočet klubu na druhé pololetí roku 2003

Táborský předložil návrh rozpočtu na následující období, tedy druhé pololetí roku 2003.
Předpokládaný počet uživatelů je zhruba 3000 a výsledný schodek rozpočtu je 1.5 mil.
Schodek je způsoben investicemi do rekonstrukce dalších bloku na strukturovanou kabeláž
a bude hrazen ze zůstatku z předešlého období. Všechny bloky by měli opět předložit
svoje požadavky na příští období - blokové rozpočty.

-----
8. Programování systému inventarizace

PetE už oslovil několik lidí z databáze dobrovolníků. Zatím ještě nemá vhodnou osobu.
Táborský se zběžně podíval na návrh databáze a oznámil, že bude třeba strukturu ještě
částečně doplnit pro potřeby klubu.

-----
9. Přístup k univerzálnímu klíči od pokojů

Potřebujeme dohodnout se SUZem vhodný systém půjčování univerzálního klíče. V současné
době má možnost půjčit si univerzální klíč pouze SSS určený zástupce bloku.

-----
10. Povinnosti televizorů

Televizoři budou řešit lidi odpojené od sítě a pomáhat nastavovat FTP atd.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: b31e60e36e0f2dad0538731b96097666

Tato verze souboru txt/20030604.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.