Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.06.2003

#1,1,0,3,1,2,2,3,1,3,1
Datum: 18.6.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Miško)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 -
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupci Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Michal Šimon (Plotiplet) - chodící reklama na mléko
Ondřej Bezucha (Andrew) - projekt DUSPS
Petra Bendová - účetní
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Zbyšek Strnad - projekt Strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání
1. Ochrana patrových racků - Miško
2. Pokračování projektu Strukturovaná kabeláž
3. Nový hardware na Nightmare - Palačinka
4. Rozpočet na příští období
5. Seznamy členů klubu SH - Petra Bendová

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
> Přišel Y.A.R.O. (blok 6) - osob s hlasovacím právem: 11
-----
1. Ochrana patrových racků - Miško

Jako způsob ochrany patrových racků by bylo možné vyrobit jednoduché hlídací zařízení
s alarmem, které by disponovalo čtečkou na čipové (telefonní) karty a pokud dojde
k otevření racku bez autorizace kartou, tak se spustí alarm a umožní snadnou kontrolu
neoprávněného přístupu k racku.

Další vypracované relevantní návrhy na ochranu racků jsou vítány.

-----
2. Pokračování projektu Strukturovaná kabeláž

Na základě návrhu rozpočtu na příští období budou zrekonstruovány na Strukturovanou
kabeláž tři bloky. Konkretní určení jednotlivých bloků a prováděných postupů bude
schválena některém z dalších zasedání.
Na bloku zvažované v minulém kole jsou vypracované projekty, které by se nechali
použít i nyní, pouze na blok 10, který je taky možný kandidát, by byl potřeba
projekt nový, jelikož nemá po chodbách lišty se silovými rozvody jako na ostatních
blocích, náklady by tedy byli vyšší o nákup a instalaci těchto lišt.

-----
3. Nový hardware na Nightmare - Palačinka

Stroj Nightmare na bloku 5 prodělal velmi těžké období zvláště potom, co do něj udeřil
blesk. Teď navíc udeřila jeho poslední hodinka poté co v něm odešel disk a je nutné ho
nahradit. Za tímto účelem James navrhl konfiguraci stroje kterou předložil k projednání.
Po mírných úpravách byly výdaje na konfiguraci dány k hlasování.

Hlasování: Uvolnění 15 tis. Kč s daní na nákup stroje na blok 5
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Finální návrh sestavy: Celeron 2GHz, ASUS P4PE, 512 MB RAM, gr. radeon 7000, case

-----
4. Rozpočet na příští období

Vzhledem k tomu, že byla prominuta daň při nákupu aktivních prvků na bloku 2 a 5, bylo
ušetřeno zhruba 300 tis. Kč což umožní v příštím období z rekonstruovat na Strukturovanou
kabeláž celkem tři bloky. Z tohoto předpokladu bude vypracována finální verze rozpočtu
na další období a schválena na nejbližším zasedání.

JEDNOTLIVÉ BLOKY MUSÍ DODAT SVOJE POŽADAVKY NA BLOKOVÝ ROZPOČET.

-----
5. Seznamy členů klubu SH - Petra Bendová

Petra vytváří seznamy členů a žádá zástupce bloků o kontrolu a opravu rodných čísel
uživatelů a o dodání podepsaných papíru se souhlasem k manipulaci s osobními údaji.
Na některých blocích bude třeba tyto souhlasy k manipulaci provést znova.

ZÁSTUPCI BLOKŮ MUSÍ DO PŘÍŠTÍ STŘEDY POVINNĚ NAPRAVIT ŠPATNÁ RODNÁ ČÍSLA V DUSPSU.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 19de536c2489d2230ff9779daaae3722

Tato verze souboru txt/20030618.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.