Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.06.2003

#1,2,3,3,1,2,3,2,3,0,1
Datum: 25.6.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Hnátek (Hnot)
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Petr Sedláček (PetE), Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupci Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 -

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Perďoch (Jammic) - správce IPSTATu
Michal Táborský (WHiZZ) - vedoucí rozpočtové komise
Zbyšek Strnad - vedoucí projektu Strukturovaná kabeláž

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Nový zástupce bloku 4 - Olymp2
2. Upozornění na posílání bodů do admins a odvolávání zasedání - Borland
3. Hlasování o odpuštění členských příspěvků - Palačinka
4. Finální rozpočet klubu na druhé pololetí roku 2003 - WHiZZ
5. Zařízení pro vzdálený reset strojů v centrální serverovně - Misko
6. Časový plán rekonstrukce dalších bloků - Olymp2
7. Vyhlášení nového výběrového řízení
8. Sepsaní poznámek z rekonstrukce - Palačinka
9. Hlasování o odpuštění členských příspěvků - Hnot
10. Odstoupení zástupce bloku 2 - Hnot

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Nový zástupce bloku 4 - Olymp2

Pletiplot byl prohlášen zástupcem admina bloku 4 (místoadminem).

-----
2. Upozornění na posílání bodů do admins a odvolávání zasedání - Borland

Body na zasedání je nutné posílat do konference s dostatečným předstihem a s vhodně
zvoleným subjektem v samostatném mailu, ne jako Reply na jiný mail a s textem:
'Tohle bychom mohli pojednat na admins'.

Podle schváleného jednacího řádu je schůze svolávána pravidelně jednou týdně, pouze
v případě že je předsedou (místopředsedou) výslovně odvolána, tak se nekoná.

CO Z TOHO PLYNE: Posílejte včas svoje body na admins, já budu s předstihem posílat
program nebo případné odvolání zasedání.

P.S.: Kdo pošle bod do admins mezi 19 a 20h ve středu, bude pro výstrahu zastřelen.
před nastoupeným představenstvem!

-----
3. Hlasování o odpuštění členských příspěvků - Palačinka

Za významnou práci pří rekonstrukci bloku na strukturovanou kabeláž chce Palačinka
odpustit členské příspěvky na další období těmto lidem:

Pavel Pleva UID 6799
Václav Popelka UID 7528
Tomáš Bajgar UID 5985
Ondřej Hubáček UID 7209
Jakub Polák UID 4562
Stanislav Kopal UID 6672

dále webmasterovi za výrobu a práci na úplně novém webu serveru Nightmare:

Juraj Kubelka UID 4023

a správci studovny - jsou rozchozena nová PC + síť:

Jaroslav Novák UID 5154

Hlasování: Odpuštění příspěvků 8 osobám
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. Finální rozpočet klubu na druhé pololetí roku 2003 - WHiZZ

Finální verze rozpočtu byla poslána konference admins. Některé mírné úpravy byly
ještě posílány následně do admins a vznikla okolo nich diskuze. Zástupce bloku 11
žádal o položky, které rozpočtová komise do rozpočtu nezařadila. Za tímto účelem
vznikla diskuze, zda teploměr je zařízení nutné pro zachování provozu bloku, navíc
navrhovaná varianta měla stát 2000 Kč což je poměrně vysoká cena za teploměr.
Zástupce bloku 11 se nedostavil na zasedání a nebylo tedy možné zjistit jaký důvod
měl k nákupu zmiňovaného teploměru a ten tedy nebyl do výsledného rozpočtu zahrnut.

Blok 9 požaduje ještě navýšení svých instalačních nákladů v rozpočtu na příští
období na částku 10 tis Kč. Rozpočtová komise dala do rozpočtu sumu hlášenou
jako nezbytně nutnou, tedy pouze 8 tis Kč. Podle dohody zůstane současný návrh
rozpočtu a blok 9 se bude snažit do těchto nákladů vejít. Pokud se ukáže že
další výdaje jsou nezbytně nutné, schválí se dodatečně na zasedání admins.

Ve finální verzi rozpočtu zaslané do konference admins v tabulce 3.1.1 chybí
3000 Kč pro blok 10 na nářadí.

-----
> Blok 2 přišel (Hnátek) - Počet osob s hlasovacím právem je 11
-----

Hlasování: Schválení návrhu rozpočtu s uvedenými úpravami.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Zařízení pro vzdálený reset strojů v centrální serverovně - Misko

Existuje možnost nákupu a výroby zařízení pro vzdálený reset strojů ke kterému
Ruik napsal ovládací software. Toto zařízení by mohlo být umístěno v centrální
serverovně a náklady na jeho výrobu by činili cca 500 Kč.

Finance na toto zařízení půjdou z fondu předsedy jako drobný provozní výdaj.

-----
6. Časový plán rekonstrukce dalších bloků

Na základě schváleného rozpočtu na další období, dojde ke kompletní rekonstrukci
tří bloků na strukturovanou kabeláž. Jedná se o bloky 4,6 a 7. Pořadí ve kterém
rekonstrukce bude probíhat ještě není určeno. To bude záležet na organizačních
schopnostech zástupců jednotlivých bloků. Bloky by se měli rekonstruovat během
října a listopadu.

Olymp2 navrhuje, že by se rekonstrukce boku 4 na strukturovanou kabeláž provedla
již na konci září a za předpokladu, že si Olymp2 nenajde během září nějakou
přítelkyni a počká s tím na pozdější dobu, měla by být rekonstrukce zvládnutelná.

-----
7. Vyhlášení nového výběrového řízení

Představenstvo zvažovalo zda je nutné vyhlásit nové výběrové řízení na firmy pro
rekonstrukci dalších bloků na strukturovanou kabeláž. Bylo by to asi vhodnější.
V tom případě musí ale výběrové řízení proběhnout co nejdříve, aby rekonstrukci
bylo možné provést hned na začátku příštího semestru.

Nové výběrové řízení proběhne pod vedením předsedy a místopředsedy.
Výběrovou komisi budou tvořit kompetentní osoby dostupné v době prázdnin.

-----
> Přišel zástupce bloku 8 (PetE) - přebral hlasovací právo za svého zástupce
-----
8. Sepsaní poznámek z rekonstrukce - Palačinka

Palačinka prohlásila že na nic nekašle a nezapomíná. Souhrnnou zprávu o průběhu
a problémech při strukturované kabeláži na bloku 5 sepíše a dodá co nejdříve
bude možné v průběhu prázdnin.

-----
9. Hlasování o odpuštění členských příspěvků - Hnot

Hnátek navrhl odpuštění členských příspěvků za zásluhy na strukturované kabeláži
na další období těmto osobám:

Martin Štěpánek, M.Stepanek@sh.cvut.cz, UID 3730
Ivan Janotka, I.Janotka@sh.cvut.cz, UID 6223
David Kalvín, D.Kalvin@sh.cvut.cz, UID 3641
Jan Hlaváček, J.Hlavacek@sh.cvut.cz, UID 4549
Lukáš Houzar, L.Houzar@sh.cvut.cz, UID 3328

Hlasování: Odpuštění členských příspěvků 5 osobám na další období
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
10. Odstoupení zástupce bloku 2 - Hnot

Martin Hnátek (Hnot) končí svoje studium a bude brzo opouštět svoji pozici
zástupce bloku 2. Bude třeba najít nového zástupce bloku => volby.
Na dobu prázdnin Hnot vybere člověka, kterého předseda pověří dočasnou
správou bloku do doby než budou vypsány volby (začátkem příštího semestru).

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0b52051366293b0cf6e1ad3baf0dabed

Tato verze souboru txt/20030625.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.