Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 27.08.2003

#2,1,1,1,1,3,3,3,1,1,1
Datum: 27.8.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák - dočasně pověřený správce bloku 2
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa), zástupce Pavel Matěja (AX)
8 - Petr Sedláček (PetE), zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Jan Recina (Johny5) - správce CS
Martin Kačer - VIP
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Petra Bendová (Zirafka) - účetní SH
Stanislav Šmejkal - prezident SU

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1. Jednaní se zástupci s České protipirátské unie

Dne 26.8.2003 proběhlo jednání se zástupci ČPU. Ti vyjádřili nespokojenost
s fungováním sítě klubu SH a zároveň svoji malou znalost problematiky.
Výsledkem jednaní nebyla žádná konkretní dohoda, došlo pouze k ujasnění faktů.

-----
2. Potírání pirátství na sítích klubu Silicon Hill

Proběhla debata na téma audivizuální pirátství a představenstvo rozhodlo, že
v budoucnu bude v potírání těchto aktivit postupovat razantněji než doposud.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: bfbfb06496d8f036d266bbe41b355f37

Tato verze souboru txt/20030827.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.