Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 10.09.2003

#2,2,1,2,0,1,2,2,1,0,1
Datum: 10.9.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák - dočasný správce
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - zástupce Jakub Římek (James)
6 -
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Stanislav Šmejkal, prezident SU
Marek Fikrle, viceprezident SU
Michal Táborský, newsmaster
Antonín Král

Zapisovatel:
Misko

Obsah jednání:

-----
1. Schválení půjčky 135.000,- CZK pro Centrálu SU

Pro výrobu základního jmění OSRE s.r.o. je nutné vyrovnat rozpočet tak,
že do konce roku je nutno půjčit 135.000,- CZK.

12.9. 70.000,-
15.10. 65.000,-

Půjčky budou vráceny do 31.12.2003.

Hlasování: Schválení půjčky
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Aktivní prvky pro strukturku na blocích 4,6,7

Podle přiloženého rozpočtu je celková cena aktivních prvků 1.887.462,- Kč.

Prvky přijdou v týdnu od 10.11.2003.

Hlasování: Nákup aktivních prvků
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Diskuse k nabídkám na výstavbu strukturované kabeláže

Michal Táborský si připravil pěknou tabulku.

Firma VaNET má slabou nabídku a zřejmě nemá oprávnění na výstavbu strukturovaných kabeláží.

CDL kabel má dobrou referenci, slušnou cenu.

Telinvest má výbornou nabídku a dobré reference, problém je, že nabízí DPH pouze 5% na všechno.

CNW má špatnou nabídku, nesplnilo kvalifikační předpoklady.

Sitel a Vegacom mají příliš vysokou cenu.

Z bodování váženým průměrem vyšlo hodnocení:

Nekorigované ceny:

1) Telinvest
2) CDL Kabel
3) Sitel, s odstupem.

Korigované ceny:

1) CDL Kabel, Telinvest

PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

Nabídky CDL Kabelu a Telinvestu budou prostudovány podrobněji a projednány na příštím zasedání.

-----
4. Přidělení statutu VIP pro Jana Recinu (johnny5)

Johnny5 odchází ze SH a požádal představenstvo o přidělení statutu VIP.

Hlasování: Udělení statutu VIP osobě Jan Recina
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK
VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Nový správce CS

Byly navrženi dva kandidáti, jednoho navrhl Kuneš druhou kandidátku Misko.

Kandidáti jsou:
1) Lucie Hromkova aka Vopice
2) Mikunův spolubydlící

-----
6. Připojení studentského klubu k síti SH

Studentská unie nemůže podporovat připojování klubů, které nejsou součástí Studentské unie.

Vyžádáme si osobní návštěvu.

-----
7. PR a newsy

a) Jana Mulačová (Hucul) by ráda dělala PR. Nejsou zásadní výhrady.

b) Vojtěch Soban (Sobik) by také rád, ale Táborský se k tomu zatím jednoznačně nevyjádřil.

Petr Schneider je poměrně nechvalně známý na newsech a mezi uživateli News pravděpodobně
nemá dostatečnou autoritu na to, aby mohl tuto funkci vykonávat. (leda že by funkci
vykonával inkognito :-).

Michal je sezve do hospody a vyřeší to, nejpozději do 30.9.

-----
8. Kamelot se párkrát restartoval.

Misko zjistí, jestli je kamelot na UPS. Wilder vykoná security audit.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a35f9093680e491f0d60b65d11fadd37

Tato verze souboru txt/20030910.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.