Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 17.09.2003

#2,1,3,0,1,2,2,3,0,2,1
Datum: 17.9.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák - pověřený správce bloku 2
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 -
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupci Pavel Matěja (AX) a Vilém Tláskal (Willi)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupce Dušan Havlík
10 -
11 - zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský (WhiZZ) - blok 3, newsmaster
Libor Seidl (Bodlin) - blok 11, root@hroch
Václav Prokopius - blok 4, návštěva

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1. Schválení předešlých zápisů

Hlasování: Schválení znění zápisů z předešlých zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Strukturovaná kabeláž

Výběrová komise prostudovala dvě nabídky vybrané na minulém zasedání admins
a zhodnotila jejich vlastnosti a přednesla je představenstvu k posouzení.
Na základě těchto doporučení bude představenstvo hlasovat.

Výběr finální nabídky bude proveden tajným hlasováním - napsáním jedné z voleb
na papír - možné volby jsou CDL Kabel a Telinvest. Sčítací komisi bude tvořit
Michal Táborský a Marek Šimon.

Osob s hlasovacím právem: 10
Pro nabídku CDL Kabel: 2
Pro nabídku Telinvest: 7
Neplatné hlasy: 1

Vítěznou nabídkou je nabídka firmy Telinvest.

Hlasování: Uvolnění financí na doplňující část nabídky - certifikaci kabeláže
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Odpojení uživatele od sítě

Přišlo upozornění, že majitel stroje misal1 poskytuje veřejně materiály
chráněné autorským zákonem - připojení uživatele do sítě bylo ihned zablokováno
a je třeba projednat trest, který bude tomuto uživateli udělen.

Uživatel byl předvolán, aby podal představenstvu vysvětlení k dané situaci.
Uživatel provozoval operační systém chráněný firewallem, ale přesto podle
jeho slov došlo k průniku do jeho stroje a byl mu bez jeho vědomi na jeho
stroj nainstalován veřejně přístupný FTP server, na kterém se výše zmiňované
materiály nacházely. Uživatel byl vyzván ke zjednání okamžité nápravy a byl
mu udělen trest odpojeni do konce semestru.

Hlasování: Odpojení uživatele do konce semestru
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 9
PROTI: 1
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. Nemocný disk v Notorole

Ve stroji Notorola je nemocný disk, bylo na něm objeveno 40 vadných sektorů a je
nutné ho pokud možno reklamovat. Mezitím bude disk nahrazen jiným z centrálního skladu.

Do Notoroly bude přidělen jeden ze starých disků z projektu FTP.

-----
5. Vyhlášení voleb na bloku 2

Po začátku semestru budou vyhlášeny oficiální volby na bloku 2.

-----
6. Nakup kamery pro pořizování záznamu

Na pořizování a vysíláni záznamů z akcí provozovaných klubem SH by se mohlo zakoupit
patřičné vybavení z rozpočtu na projekty. Musíme kontaktovat osoby, které by nám mohly
poradit s výběrem a nákupem tohoto zařízení.

-----
7. Nákup napěťového zdroje a procesoru

Do stroje FTP je třeba koupit nový zdroj a pro případ poruchy záložní procesor.

Hlasování: Mimořádný nákup zdroje a záložního procesoru za 4500 Kč z provozní rezervy.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: a0de49f2bd434b21e086f8c158ba263c

Tato verze souboru txt/20030917.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.