Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 24.09.2003

#2,1,3,3,1,1,2,0,0,1,1
Datum: 24.9.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák - dočasný správce
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 -
10 -
11 - Stanislav Gráf (Medvidek)

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Jan Ballasch - admin DK-net, v azilu na bloku 9
Jan Beran (Holinek) - správce CS, blok 8
Jan Fleišmann (Šón) - televizor, blok 7
Lukáš Souček (evileye) - návštěva, blok 9
Marek Fikrle - viceprezident SU, blok 11
Michal Táborský (WhiZZ) - newsmaster
Ondřej Bezucha (Andrew) - správce DUSPS
Stanislav Šmejkal - prezident SU, blok 11
Tomáš Hlavsa (mimic) - návštěva, blok 9
Tomáš Synek (th0mes) - webmaster klubu DK-net, v azilu na bloku 9

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
1. Přednáška o audiovizuálním pirátství ve spolupráci s ČPU a dalšími subjekty
2. Představení nového správce centrální serverovny
3. Ujednocení a dostatečné zveřejňování informací pro nové členy
4. Pokračování projektu strukturovaná kabeláž
5. Odpuštění členského příspěvku za práci na rekonstrukci (Palačinka)
6. Znění článku do Lidových novin
7. Nábor nových členů, jejich zapojení do činností klubu, plánované i hypotetické akce
8. Klíč pro Palačinku
9. Akce Prvák
10. Uživatelé z koleje Orlík
11. Interní předpis o legálnosti software na blokových strojích

-----
1. Přednáška o audiovizuálním pirátství ve spolupráci s ČPU a dalšími subjekty

Šmejkal provedl sérii jednání. Kontaktoval několik osob s žádostí o účast na připravované
přednášce, několik subjektů přislíbilo účast (kromě ČPU také IFPI a PČR)

Mgr. Prchalová slíbila, že zajistí vydání tiskové zprávy o chystané akci.

Na akci je třeba upozornit uživatele a potažmo i veřejnost, vytvořit oficiální webovou
prezentaci akce a zajistit potřebné technické zázemí.

----
2. Představení nového správce centrální serverovny

Jako kandidát na nového správce centrální serverovny se přihlásil Jan Beran (Holinek).
Na dnešním zasedání byl představen představenstvu a bude mu v brzké době předána do péče
centrální serverovna a začne plnit povinnosti s tím související.
(serverovnu již viděl, s prostředím a povinnostmi se obeznámil)

----
3. Ujednocení a dostatečné zveřejňování informací pro nové členy

Na každém bloku musí být VIDITELNĚ na VHODNÉM MÍSTĚ vyvěšeny instrukce umožňující registraci
nových členů klubu. Uvedeny by zde měli být informace nutné k registraci, stejně tak jako
kontakty, umístění a pokud možno zaručené provozní hodiny jednotlivých osob.

Se zástupci SUZu je třeba dojednat (pokud k tomu ještě nedošlo) povolení umístění papíru trvale
na oficiální informační nástěnce, na prosklených dveřích nebo na podobném viditelném místě.

-----
4. Pokračování projektu strukturovaná kabeláž

V současné době se čeká na vyjádření právníka ke smlouvě dodané s nabídkou na rekonstrukci.

Dnes se byl na budovy podívat zástupce vítězné firmy, aby provedl měření nezbytná pro další
kroky v rekonstrukci.

Firma bude podle dohody vyškolovat pracovníky (členy SU), kteří budou provádět instalační
práce na horizontálních rozvodech. Za toto proškolení budou firmě nabídnuty dodatečné
pracovní síly na provádění vertikálních rozvodů.

Momentálně je sepisován návrh smlouvy mezi SU a SÚZ, ve které jsou podchyceny vztahy okolo
rekonstruovaných objektu a povinnosti obou smluvních stran. Smlouva bude v nejbližší době
doručena vedení SÚZ k připomínkám a případnému schválení (zajišťuje Miško).

Bloky, které budou rekonstruovány, by měly co nejdříve dodat seznamy dobrovolníků pro rekonstrukci.

Palačinka nabídla pracovní síly pro pomoc při rekonstrukci z řad vlastních uživatelů.

Školení skupiny vybraných dobrovolníku proběhne v prvním nebo druhém týdnu v semestru.

Bylo by vhodné zajistit pojištění těchto pracovníku pro případ pracovního úrazu při rekonstrukci.
Je třeba zjistit zda je to možné provést nějakým dynamickým způsobem, protože lidi se při provádění
rekonstrukce velmi mění.

J.Soukup z firmy Telinvest přijde tento pátek ráno ukázat navržené typy zásuvek k instalaci.

-----
5. Odpuštění členského příspěvku za práci na rekonstrukci (Palačinka)

Hlasování: Odpuštění členského příspěvku osobě Jan Bartoň na toto pololetí
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Znění článku do Lidových novin

Šmejkal poslal do admins navrhované znění článku pro Lidové noviny. Podle jeho slov
je znění minimálně 'podivné'. Velkou část textu ještě bude nutné upravit. Pošle autorovi
opravu aby byla včas zaregistrována a došlo tak k vzájemné dohodě do oficiálního
vydání článku (to má být tento pátek).

Šmejkal kontaktuje Štěpánku Červenou z ČIA v reakci na její žádost o novinky v dění na SH.

-----
7. Nábor nových členů, jejich zapojení do činností klubu, plánované i hypotetické akce

Je třeba vymyslet techniky a způsoby jak přilákat nové lidi do klubu a zároveň je motivovat
pro další prospěšné činnosti, projekty a jiné aktivity.

Naším cílem je oslovit jak stávající uživatele a motivovat je k práci pro klub, tak ukázat
širší veřejnosti dění na Strahově a přilákat nové lidi do klubu - zvýšit obecně naši prestiž
a získat lidi ochotné podílet se na rozvoji.

Každý člen klubu muže poskytnout představenstvu nápady ke zvážení, kontakty na osoby ap.

Seznam akcí, které se mohou v dohledné době dočkat realizace, za předpokladu, že k tomu budou
osoby schopné a ochotné je zorganizovat:

* Prohlídky pro střední školy
- pro různé střední školy bychom mohli organizovat dny otevřených dveří
- oslovit vybrané školy a domluvit s nimi návštěvy na Strahově
- seznámit je se strukturou a fungováním klubu, s technickým zázemím, výhodami členství
- obecně navázat užší spolupráci se středními školami

* Šmejkalovo internetové ZOO
- umístění kamery do ZOO a šíření záznamu po internetu
- vytvoření webové prezentace ZOO s možností přímého náhledu kamerou přes internet
- kamera by měla putovat po celé ZOO a dávat tak návštěvníkům možnost postupně
shlédnout jednotlivá zvířata prezentovaná v ZOO
- ostatní již dříve snímaná zvířata by bylo možné sledovat ze záznamu

* Strahovská maSHkaráda.
- maškarní ples pořádný klubem SH
- organizovaná kulturní akce pro členy ale i nečleny kluby
- konání pravděpodobně ve velké strahovské menze ve večerních hodinách
- zajištění reprodukované případně i živé hudby
- doprovodné akce v podobě divadla, soutěží ap.
- tématicky vhodné masky - vyhlášení nejlepší/nejoriginálnější/nejhorší/nejfialovější masky
- pořízení záznamu z celé akce

* Strahovská kronika
- seznam všech alespoň trochu podstatných událostí na Strahově a jeho okolí
- informace o síťových záležitostech, ale i o všedních událostech
- funkcí by mělo být zaznamenávat historický vývoj SH den po dni (pokud možno)
- webové prostředí s možností diskuze

* Blokové srazy
- poznávací srazy pořádané v rámci jednotlivých bloků
- setkání uživatelů v rámci bloku - menší kolektiv -> snazší komunikace

* Srazy uživatelů systému NEWS - NewsParty
- IRL srazy diskuze-chtivých uživatelů
- probrání ožehavých témat z očí do očí
- poznávání nových tváří
- součástí muže být například veřejné vyhlášení News-Lamy měsíce ap. ;-)

* Desítkové srazy s adminy
- řešení závažných i méně závažných klubových záležitostí
- setkání s vedením klubu v neoficiálním prostředí
- zodpovídaní otázek a pokládaní návrhů
- navazování kontaktů
- konzumace nápojů a nepodstatných nutričních doplňků

* Prváku co je paket
- shrnutí podstatných informací o klubu
- představení základních aktérů v dění okolo sítě (blokoví admini ap.)
- předání malého množství nejpodstatnějších informací budoucím/současným členům
- upozornění na chování na síti
- uvedení zdrojů dalších informací

* Akce 'S prezidentem na prase'
- všeobecná poznávací akce
- konzumace všeho možného a postupně stálé méně souvislá konverzace

-----
8. Klíč pro Palačinku

Palačinka chce nechat vyrobit další klíč ke své serverovně. Zařídí nový správce CS.

-----
9. Akce Prvák

V prvních týdnech nového školního semestru proběhne první ročník akce Prvák, sloužící
k informování nových studentů o možnostech v rámci vysokoškolského života. Propagaci
v rámci akce by měl provést i klub SH. Jsou potřeba lidi, kteří by poskytovali informace
zvědavcům na předem určeném místě - asi ve škole (moc nevím, jak to má vlastně vypadat).

Za klub SH se angažuje Miško, Palačinka slíbila pomoc při této akci.

Mikun slíbil, že vytvoří prezentační leták klubu na tuto akci. Ten bude rozdáván
zájemcům - bude obsahovat základní informace o struktuře a činnostech klubu.
Plakát docela spěchá - do pátku musí být hotov.

-----
10. Uživatelé z koleje Orlík

Na Strahov přišlo cca 50 uživatelů z koleje Orlík a trochu je zarazil systém fungování
registrací. Přislíbili, že se pokusí svými poznatky přispět k napravení nedostatků.
Pokud to bude možné :->

-----
11. Interní předpis o legálnosti software na blokových strojích

Centrála SU chce vydat předpis přenášející odpovědnost za legálnost software
na klubových strojích na správce jednotlivých strojů.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 620bd0d8e3c69f96e9e745d9fc3a41c8

Tato verze souboru txt/20030924.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.