Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 01.10.2003

#2,1,3,3,1,1,3,3,3,3,1
Datum: 1.10.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Marin Novák - dočasný správce bloku 2
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - Petr Sedláček (PetE), zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Petr Nejedlý (Nenik) - blok 8, manažer odborných seminářů
Marek Fikrle - blok 11, viceprezident SU
Ondřej Bezucha (Andrew) - blok 8, DUSPS
Jana Mulačová (Hucul) - blok 9, ministr propagandy / nástěnkář
Lubomír Holeka - blok 9, admin DIK
Jan Beran (Holinek) - blok 8, správce CS
Václav Haisman (Wilx) - blok 4, host
Martin Ertelt (Marteen Corwin) - blok 3, host
Radek Dostál (Pasty) - blok 8
Josef Hlaváč (Joe) - blok 4, televizor
Fleišmann Jan (Šón) - blok 7, televizor
Zbyšek Strnad - blok 5, projekt Strukturka
Fiala Martin (Digri) - blok 9, admin DK-Net
Ballasch Jan (haniz) - blok 9, admin DK-Net
Jelének Marek (Rimmer) - blok 9
Libor Seidl (Bodlin) - blok 11, root@hroch
Pavel Danihelka (MrPaja) - webmaster
Jan Knyttl (Homik) - blok 3, host
Václav Prokopius (Fanouš) - blok 2, host


Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Projekt strukturovaná kabeláž (Misko)
2. Nákupčí a skladník
3. Inventarizace (PetE)
4. Projekt na technologii od firmy Microsoft (Jan Knyttl)
5. Gigabitová síťová karta do projektu FTP (James)
6. Hudební vydavatelství Bombaj (Misko,Borland)
7. Školení lidí na projekt Strukturovaná kabeláž
8. Pracovní bezpečnost (Olymp2)
9. Zavedení pravidel přístupu pro uživatele (Olymp2)
10. Návrh na projekt Síťová tiskárna (haniz)
11. Anketa pro studenty (Olymp2)
12. Nástěnka do menzy (Hucul)
13. Projekt audiovizuální centrum SH (Misko)
14. Nový newsmaster (Sobik)
15. Projekt - Měřidlo koaxové kabeláže (Josef Hlaváč)

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins.
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Projekt strukturovaná kabeláž (Misko)

Proběhlo jednání se zástupci firmy CDL Kabel, která podala oficiální námitku proti výsledku
výběrového řízení a chce, abychom tyto námitky buďto vyvrátili a nebo zneplatnili výsledek
výběrového řízení a místo prvního místa oslovili druhou pozici - tedy jejich firmu.

V naší pozici nemůžeme zrušit výběrové řízení a v případě, že zneplatníme vítězství fy Telinvest,
je velká pravděpodobné, že odvolání podá opět Telinvest. Je tedy třeba vyvrátit námitky CDL Kabelu
vůči oprávněnosti výběrového řízení.

Výběrové řízení může být zrušit pouze rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Byla nám doručena elektronická verze a brzy bude papírová verze námitek od firmy CDL Kabel,
na které musíme v zákoně lhůtě odpovědět.

-----
2. Nákupčí a skladník

Je problém zastihnout Crayfishe, stěžuje si na nedostatek času. Hodlá skončit svoji funkci.

TODO: Najít nového nákupčího.
TODO: Najít nového skladníka.

Palačinka provede výběr a pokusí se najít vhodného kandidáta do příštích admins.

-----
3. Inventarizace (PetE)

Nemáme programátora. Ruik tvrdí, že Elros to naprogramuje.
PetE si vezme Elrose do permanence a ještě nějakého dalšího člověka a na příštích admins
nám sdělí přesnější představu časového horizontu projektu.


-----
4. Projekt na technologii od firmy Microsoft (Jan Knyttl)

Pokud bude podán návrh na projekt běžící na technologiích Microsoftu, je firma MS ochotná
podpořit ho licencemi a případně i hardwarem.

V rámci školy je možné získat zdarma legálně software , který studenti využívají v rámci
výuky ve škole. Navíc fa Microsoft je ochotná vyjednat slevy na licenci pro členy klubu SH.
Je třeba informovat členy klubu, jaké možnosti v oblasti získávání zlevněných a studentských
licencí jsou v rámci školy a klubu - informace by měli být dostupné na stránkách Microsoftu.

-----
5. Gigabitová síťová karta do projektu FTP (James)

Přeloženo na příště.

-----
6. Hudební vydavatelství Bombaj (Misko,Borland)

Misko s nimi naváže kontakt a domluví osobní schůzku.

-----
7. Školení lidí na projekt Strukturovaná kabeláž

Zítra v 9:00 budou lidi na školení na určeném míste. Olymp2 jejich účast zajistí.

-----
8. Pracovní bezpečnost (Olymp2)

Právní odpovědnost za úrazy v rámci klubu je momentálně celá soustředěna na jedinou osobu
a to na prezidenta SU. Je třeba vytvořit systém distribuce odpovědnosti na více osob.

Pruny se pokusí navrhnout nějaké řešení.

-----
9. Zavedení pravidel přístupu pro uživatele (Olymp2)

Postupné úrovně omezení uživatelů.

-----
10. Návrh na projekt Síťová tiskárna (haniz)

Zadání projektu pošlu do admins - jedná se o projekt umístění veřejně použitelné tiskárny
na blok 9, která by umožňovala členům klubu tisknout na předplacený kredit na svém kontě.
Předmětem projektu je zajištění ověření identity osob, účtování a údržba tiskárny.

-----
11. Anketa pro studenty (Olymp2)

Olymp2 vytvoří znění ankety pro studenty a obstará si člověka, který ji naprogramuje.

-----
12. Nástěnka do menzy (Hucul)

Naše nová ministryně propagandy chce umístit v menze nástěnku, na které se budou prezentovat
jednotlivé klubové projekty a informovat uživatele o možnosti zapojit se do zajímavých činností.

-----
13. Projekt audiovizuální centrum SH (Misko)

Nákup kamery na dokumentaci projektů klubu.

Poznámka: Microsoft by možná mohl dodat "MS Multimedia center" - tj. hardware a software
pro kompletní zpracování a šíření digitálního záznamu.

Hlasování: Schválení finančního výdaje 70 tis. Kč bez DPH na nákup kamery.
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
14. Nový newsmaster (Sobik)

Přišel se představit nový newsmaster Vojta Šobáň (Sobík) z bloku 6.

-----
15. Projekt - Měřidlo koaxové kabeláže (Josef Hlaváč)

Autor projektu pošle znění do admins. Výrobní náklady na jeden kus jsou 250 Kč. Autor je ochoten
udělat za výrobní náklady a odpuštění členského příspěvku požadovaný počet kusů zařízení.

Admini, kteří mají o zařízení zájem, pošlou žádost do admins, na příštím zasedání se schválí
nákup na výrobu materiálu patřičného množství kusů.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: d49a12739fbe21a562ed1c0682bb1848

Tato verze souboru txt/20031001.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.