Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.10.2003

#2,1,3,2,1,0,2,2,3,2,1
Datum: 15.10.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Marin Novák - dočasný správce bloku 2
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupce Jiří Chlumecký
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Vojtěch Šobáň (Sobík) - blok 6, newsmaster
Lubomír Holeka (Virtek) - blok 9, Admin DIK
Jana Mulačová (Hucul) - blok 9, ministr propagandy
Aleš Kováčik (Stoupa) - blok 2, nákupčí
Josef Kučera (Joe) - blok 11, projekt FTP cluster
Václav Kratochvíl (Velorex) - blok 11, projekt FTP cluster
Fleišmann Jan (Šón) - blok 7, televizor
Radek Vyhlídal (Radek) - blok 11, projet FTP cluster
Jan Ballasch (haniz) - blok 9, Projekt Tiskarna, admin Dk-NET
Martin Fiala (Digri) - blok 9, Projekt CA, admin Dk-NET
Václav Prokopius (Fanouš) - blok 2, Projekt MS
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, host

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
0. Schválení zápisu z minula a zápisu ze 17.9.2003

Hlasování: Schválení zápisu z 1.10.2003 a 17.9.2003
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Koaxmetr

Blok 10 a 11 projevily zájem o celkem čtyři kusy zařízení prezentovaného na minulém
zasedání admins. Autorovi budou uhrazeny náklady a odpuštěny příspěvky.

Hlasování: 1000Kč na projekt měřidla koaxu.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Projekt tiskárna

Tiskárna do projektuje k dispozici, není třeba schvalovat žádné další výdaje.
Osobám zapojeným do projektu budou odpuštěny členské příspěvky.

-----
3. Projekt na technologiích firmy Microsoft

Byl navržen projekt, který si klade za úkol poskytnou členům klubu server s pestrou škálou
služeb poskytovaných výhradně serverovými produkty firmy Microsoft - IIS, Exchange, SQL, SMS, ISA.
Proběhly jednání s firmou Microsoft a ta je ochotná na náš hardware dodat licence na produkty.

Na tento projekt je třeba pořídit stroj v konfiguraci stanovené autory projektu v ceně
zhruba 40 tis. Kč bez DHP (48 800 s daní).

Hlasování: 48 800 tis. Kč s daní na nákup hardware do projektu MS
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 9
PROTI: 1
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. Projekt NYX

Server NYX je momentálně pozastaven jelikož třídící algoritmy byly původně navržené
na třídění audia a videa. Pokud by se vymysleli nové třídící mechanizmy, mohl by projekt
pokračovat dál ve třídění například školních materiálů nebo freesoftware apod.

-----
5. IPSTAT

Dnes přišla zpět základní deska z reklamace, přijde nainstalovat do centrální serverovny.

-----
6. Odpuštění příspěvků

Seznam osob navržených k odpuštění členských příspěvků:
1900, Šmejkal Stanislav, člen centrály SU
4861, Fikrle Marek, člen centrály SU
4963, Bendová Petra, člen centrály SU
2536, Nejedlý Petr, člen centrály SU
3639, Nejedlá Blanka, člen centrály SU
3385, Knyttl Jan, moderátor skupiny chat.nazory na localnews
4919, Čapkova Ivana, projekt Koaxmetr
4424, Kamenicky Jan, instalace menzacamu
7454, Kučera Josef, pokracovani projektu NYX
7833, Vyhlídal Radek, pokracovani projektu NYX
5322, Kratochvíl Václav, pokracovani projektu NYX
5794, Prokopius Václav, vedoucí projektu MS Server
3648, Zamarski Marek, projekt Školní FTP
5487, Mulačová Jana, ministr propagandy
8107, Ballasch Jan, projekt Tiskárna
8106, Fiala Martin, projekt Tiskárna
8105, Dolejský Luděk, projekt Tiskárna
8108, Tomáš Synek, projekt Ceritifační Autorita
xxxx, Tomáš Krajník, Projekt WatchDog (odpuštěno bude jeho spolubydlícímu, autor není člen klubu)

Hlasování: Odpuštění na toto pololetí lidem uvedeným na seznamu.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Je třeba zjistit dodržování plnění prací na projektech a stanovené časové plány.
Časové odhady prací a jejich plnění musí být uvedeny na WWW.

-----
4. Nákupčí

Aleš Kováčik, pátý ročník na strojní fakultě, rád se štourá v hardware, blok 2
Kontakt: 606 610 923
IcQ: 133 618 438
a.kovacik@sh.cvut.cz

Přijat jako nový nákupčí

-----
5. Skladník

David Říha, z bloku 11, studuje šestý rok fakultu stavební
Kotakt: 737 936 848, 776 136 848
IcQ: 567 587 33
Email: d.riha@sh.cvut.cz

Přijat jako nový skladník

-----
6. Nový člen Projekt Support

Přišla osoba ochotna pracovat na projektu Support, programuje v PHP - Václav Kratochvíl.

-----
7. Shánění volných míst v projektech (Hucul)

Hucul jakožto ministr propagandy (a nový koordinátor projektů) provedla průzkum, jaká volná
místa jsou nabízena v jednotlivých projektech a zjistila, že v seznamu projektů na webu jsou
uvedeny i takové, které jsou již dokončeny, zcela neaktivní, bez vedení a nebo nedostatečně
dokumentování a potřebují tedy zjednat nápravu. Tu se pokusí zajistit koordinátor projektů.

Nápady na nové projekty neustále vznikají a prostory pro uplatnění osob tu jsou, je třeba
jen kontaktovat správná místa zajímat se trochu déle, než jen pár dní před konečným termínem
na zaplacení členských příspěvků. Pokud některý z vedoucích projektů nebude reagovat na výzvu
zájemce, měl by na to být upozorněn koordinátor projektů.

-----
8. Strukturovaná kabeláž (Olymp2)

Dnes byla přivezena část materiálu na stukturku, zítra se začnou lidi seznamovat s postupy
prací na bloku 4.

-----
9. Školení nových uživatelů

Novým uživatelům bude předkládán test základních znalostí síťování a pravidel používání
sítě. Pokud test nesloží, tak bude jejich přístup k sítí omezen například jen na ČVUT.
Znamená to vytvořit testovací formuláře, studijní materiály a implementovat stavy v DUSPSu.

Bude potřeba osoba na vytvářením materiálů a naprogramovat změny v DUSPSu

Představa uživatelských úrovní ... Olymp2 pošle svoji představu do admins.

-----
10. Audiovizuální centrum SH

Do projektu je momentálně přihlášeno 7 lidí, je naplánování spousta zajímavých nápadu
na streamování - mezi plánované akce patří kromě událostí SH (OpenWeekend, InstalFest,
CryptoFest a další) i další události jako fyzikální čtvrtky, zasedání senátu a jiné.

-----
11. Školící centrum Microsoft na SH

Zřízení školení základních dovedností s operačním systémem Windows přímo na SH. Pokud by se
podařilo získat od Microsoftu nějaký starý hardware a desktopové licence na něj, tak by se
zajistilo několik osob se přijatelnou znalostí MS Windows a byli by ochotní školit začátečníky.

-----
12. Terminálový přístup na vrátnicích bloku

Do vrátnice na jednotlivých blocích by se umístily znakové terminály se základním informačním
systémem pro členy

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c49dae0dac516447e724fe5d4b210e51

Tato verze souboru txt/20031015.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.