Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 29.10.2003

#1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,1
Datum: 29.10.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Aleš Kováčik - blok 2, nákupčí
David Říha (Pikador) - blok 11, skladník
Fleišmann Jan (Šon) - blok 7, televizor
Jan Ballasch (haniz) - blok 9, admin DK-net
Jan Beran (Holinek) - blok 8, admin CS
Jan Knyttl (chovatel) - blok 11, moderátor
Lubomír Holeka (Virtek) - blok 9, admin DK-net
Martin Fiala (Digri) - blok 9, admin DK-net
Vladimír Michálek (drake) - host
Vojtěch Šobáň (Sobik) - blok 6, newsmaster
Zdeněk Burda (Tsunami) - blok 9, host

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení předešlého zápisu
1. Předání klíče od serverovny
2. Projekt Strukturovaná kabeláž - aktuální stav
3. Strukturovaná kabeláž v suterénu
4. Vyhlášení výsledku voleb na bloku 2
5. Regály do centrálního skladu
6. Systém localnews - zákonitosti moderování

-----
0. Schválení předešlého zápisu

Hlasování: Schválení předešlého zápisu
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Předání klíče od serverovny

Správce Centrální Serverovny předal Palačince klíček od serverovny.

-----
2. Projekt Strukturovaná kabeláž - aktuální stav

Budujeme kabely. Momentálně už jsou kabely všude, chybí zásuvku na dvou patrech.
Ještě je třeba dodělat elektroinstalaci k rackům a zazdít díry ve zdech.
Zatím ještě nedošli přepážky a nějaké šrouby atd. V podstatě na konci týdne
by mohla být rekonstrukce zcela dokončena.

Na bloku 7 se vrtají díry do pokojů, zatím to probíhá dobře a bez problémů.

-----
3. Strukturovaná kabeláž v suterénu

Olymp2 prošel celý svůj suterén a zjistil, že suterén není zcela obsazen. Možné varianty jsou,
že by se zasíťovaly všechny pokoje, nebo by se umístila pouze lišta a zásuvky by se dávaly
pouze na dané pokoje na požádání. Rozdíl ceny v budování je pouze daný cenou zásuvek.

-----
4. Vyhlášení výsledku voleb na bloku 2

Výsledek voleb na bloku 2
Jediný kandidát byl Martin Novák
PRO: 79
PROTI: 6

VÝSLEDEK: Nový zástupce bloku 2 je Martin Novák

-----
5. Regály do centrálního skladu

Hlasování: Uvolnění 3300 Kč s daní na nákup regálů
Osob s hlasovacím právem: 12
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Systém localnews - zákonitosti moderování

Momentálně je jistá úroveň nespokojenosti s během localnews.
Do Vánoc bude funkční databáze hříšníků a návrh systému moderování.
Je nutné ukotvit status moderátorů. Ještě se to bude projednávat.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: bea237aa9b9af173ef021ee546495d9d

Tato verze souboru txt/20031029.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.