Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.11.2003

#1,1,1,0,2,2,1,3,3,3,1
Datum: 5.11.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 -
6 - zástupce Pavel Dobiáš
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - zástupci Dušan Havlík a Jiří Chlumecký
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Stanislav Gráf (Medvidek), zástupce Ondřej Lukáč a Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Adam Široký (Wide)
Fleišmann Jan (Šón) - blok 7, televizor
Jana Mulačová (Hucul) - ministr propagandy
Josef Hlaváč (Joe) - blok 4, projekt Koaxmetr
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, strukturka
Lubomír Holeka (Virtek) - admin DK-net
Martin Fiala (digri) - admin DK-net
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS
Ondřej Medek - host
Pavel Danihelka (mrpaja) - webmaster
Rastislav Macko (Cooler) - host
Tomáš Horyl (Yurx) - certifikační autorita
Vojtěch Šobáň (Sobík) - newsmaster
Václav Haisman (Wilx) - blok 4, pozorovatel
Václav Prokopius (Fanouš) - MS-projekt
Vít Řezáč (Sakinek) - blok 9, televizor

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

-----
1. Stav projektu Strukturovaná kabeláž

Olymp2 informoval o projektu. Patch-cordy prý budou až někdy v polovině prosince. Krize.
Na elektroinstalaci se pracuje, blok 4 se snad podaří nějak zapojit se stávajícími kabely.

Na bloku 7 se úspěšně pokračuje, kabely se tahají.

-----
2. Hudební vydavatelství Bombaj

Miško a Borland navštívili hudební vydavatelství Bombaj.
Technologie je funční (Darwin streaming server, vše v MP4AA), filozofie je celkem dobrá
(vyloučit všechny zbytečné prvky z řetězce - prodejce, distributory atd.), právní podklady
celé věci dostaneme v nejbližší době. Více na http://www.bombaj.cz/

Jediný požadavek je vyčlenění jednoho stroje na provoz služby.

-----
3. Digitální vysílání a další jednání v České televizi

Miško a Borland zajeli na Kavčí hory a nakonec se jim s velkou slávou podařilo najít
parkovací místo. Další akce už probíhaly bez problému. Vedoucí Czech Digital Group
s námi probral možné technické řešení digitálního šíření signálu do naší sítě a nabídl
nám k zapůjčení DVB kartu pro příjem terestrického signálu. Z té bychom měli dostat data,
následně je zpracovat a dál šířit nějakou vhodnou technologií.

Právní problematiku věci se nám ještě vyřešit nepodařilo. Získali jsme alespoň kontakty
na správné osoby v rámci České televize, příští týden bychom se měli spojit s vedoucím
technického oddělení české televize a domluvit se na podrobnostech. Kontakty na právní
a poplatkové oddělení necháme až jako poslední možnost.

-----
4. Ukončení projektu Share

Cílem projektu Share bylo vytvořit stroj pro rychlou výměnu velkého množství dat mezi
více uživateli. Tento cíl se podařilo naplnit a projekt tedy uspěl, ale vlivem lidského
faktoru vznikly kolem provozu stroje možné právní nepříjemnosti. Jelikož možné riziko
je velké a kontrolu legálního používaní stroje nelze snadno zajistit, bude volný přístup
na stroj ukončen. Hardware bude převeden do projektu AVC, který se teď potýká s nedostatkem
skladovacích prostor na vlastní vyprodukované audiovizuální materiály.

Hlasování: Ukončení současné formy projektu Share a převedení do projektu AVC.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Rozpočet klubu Silicon Hill na další pololetí

Do dvou týdnů dodají zástupci bloků blokové rozpočty.

-----
6. Volby zástupce bloku 11

Medvídek odstoupil ze své funkce z osobních důvodů. Musí být vyhlášeny volby.

Průběh voleb:
10.-16.11. Přihlašování kandidátů
17.-24.11. Volby
25.11. Vyhlášení vítěze

-----
7. Postup projektu Strukturovaná kabeláž

Je třeba naplánovat na další období rekonstrukce bloků 10 a 11.
Bylo by potřeba zjistit, zda bude SUZ rekonstruovat tyto bloku nebo ne.
To se bohužel dá zjistit dost těžko.

-----
8. Renovace aktivních prvků na bloku 3 a 9

Na těchto blocích jsou staré levné aktivní prvky a jejich životnost pomalu končí.
Zástupci vyčíslí a pošlou požadované náklady na renovaci.

-----
9. Propagace CryptoFestu

Leták je hotový, bude zařízeno vytištění.

-----
10. Předání licencí od Microsoftu

Budou předány na příštích admins, harware bude také někdy v příštím týdnu.

Vilém Tláskal (Willy) se přihlásil, že bude obstarávat školení kolem projetku MS.

-----
11. Nástěnka do menzy

Nákup propagační pojízdné nástěnky.

Hlasování: Uvolnění 4096 Kč s daní na nákup mobilní nástěnky do menzy.
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
12. MaSHkaráda

Je třeba domluvit zapůjčení menzy (nejlépe prostřednictvím SSS).

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 5e3daff905510712995a5d1b8d14ca89

Tato verze souboru txt/20031105.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.