Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.11.2003

#1,2,3,3,1,0,2,1,1,2,1
Datum: 12.10.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 -
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - zástupce Ondřej Lukáč a Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Lucie Hromková (vopice) - blok 7, host
Pavel Danihelka (mrpaja) - webmaster
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS
Jan Ballash (haniz) - blok 9, admin DK-net
Martin Fiala (digri) - blok 9, admin DK-net
Aleš Kováčik (stoupa) - blok 2, nákupčí
Adam Široký (wide) - blok 9, host
Lubomír Holeka (virtek) - blok 9, admin DK-net
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, strukturka na bloku 6
Fleišmann Jan (Šón) - blok 7, televizor
Václav Kratochvíl (velorex) - blok 11, projekt NYX
Michal Gust (Gustík) - VIP

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu
1. Několik podstatných připomínek
2. Autodesk
2. Speciální licence na produkty firmy Autodesk
3. Česká televize a Digitální vysílání
4. MaSHkaráda
5. Traffic
6. Politika práv na Backup.SH
7. Kontrola čtenosti oficiálních mailů
8. Stavu v DUSPSu
9. VIP status pro Retzera
10. Diskuze o projektu Wi-Fi Strahov

-----
0. Schválení zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

-----
1. Několik podstatných připomínek

Devítka si spraví nastavení firewallu.

Šestka nasadí nové skripty updatovací skripty.
Na 11 zavést poslední verze skriptů (zkontrolovat zda jsou).

-----
2. Speciální licence na produkty firmy Autodesk

Podařilo se dohodnout speciální licence na produkty Autodesku za 45 Euro.

Propagaci licenční akce zajistí Hucul prostřednictvím plakátů a nástěnek.

-----
3. Česká televize a Digitální vysílání

Máme kartu. Do ČT jsme se zatím nedovolali.

DVB kartu si převzal člen projektu CT1.

-----
4. MaSHkaráda

Menza je v jednání.

-----
5. Traffic

AVC zabaví IPSTAT na komprimovaní videa.

Oficiální prohlášení do newsů, že AVC zabavuje IPSTAT a měření trafficu
je záležitostí každé uživatele. Případné následky si každý ponese sám.

-----
6. Politika práv na Backup.SH

Osoby co zálohují na Backup.SH nemohou číst svoje vlastní zálohy. Správce serveru to opraví.

-----
7. Kontrola čtenosti oficiálních mailů

Celková účast na kontrole je zatím asi jen 60%.

Pletiplot napříště vytvoří ještě anglickou verzi.

-----
8. Stavy v DUSPSu

Vyřešit automatické přepínaní vystudovaných do stavu absolvent.
Zkusit vyřešit, aby absolventi neměli přístup na shell.

Stav absolvent bude jen na požádání, nebude mít přístup na shell a bude mít platný
strahovský mail na dobu jednoho roku.

-----
Přišel Y.A.R.O
-----
9. VIP status pro Retzera

Zkontaktujeme ho, aby dodal na sebe reference.

-----
10. Diskuze o projektu Wi-Fi Strahov

Na zasedání přišel Gustík a opět baladoval o velkém pozitivním významu projektu
bezdrátového připojení ze Strahova pro studenty ČVUT bydlící v Praze, kteří zcela
postrádají možnost využívat výhody síťového připojení na kolejích.

Momentálně ale nemáme osoby, které by projekt zrealizovaly. V principu by se o to
měli zajímat studenti, kteří se budou v důsledku chtít připojovat. Bude to asi
běh na delší trať.

Tonda má neustále námitky (k projektu).

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 3fad28f5ccc035a85a66f2231d331c0f

Tato verze souboru txt/20031112.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.