Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.11.2003

#0,1,1,1,3,2,0,3,3,2,1
Datum: 19.11.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro), zástupce Pavel Dobiáš
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupce Jiří Chlumecký
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - zástupce Ondřej Lukáč a Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Stanislav Šmejkal (Standa) - blok 11, prezident SU
Aleš Kováčík (Stoupa) - blok 2, nákupčí
Václav Haisman (Wilz) - blok 4, pozorovatel OSN
Jana Mulačová (Hucul) - blok 9, ministr propagandy
Zdeněk Burda (Tsunami) - blok 9, organizátor CryptoFestu
Lubomír Holeka (virtek) - blok 9, amind DK-net
Vojtěch Šobáň (Sobík) - blok 6, newsmater
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, projekt Strukturka
Fleišmann Jan (Šón) - blok 7, televizor, projekt Strukturka
Jan Beran (Holínek) - blok 8, admin CS
Jan Ballash (haniz) - blok 9, amind DK-net
Martin Fiala (digri) - blok 9, amind DK-net


Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Zápis ze zasedání admins
1. Rozpočet na příští pololetí
2. Projekt na technologiích Microsoft
3. Projekt Strukturovaná kabeláž
4. MaSHkaráda
5. Náklady na CryptoFest
6. Přístup k účtu pro nákupčího

-----
0. Zápis ze zasedání admins

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

-----
1. Rozpočet na příští pololetí

Rozpočtové požadavky jednotlivých bloků na příští pololetí:
blok 2 - 0 (žádne požadavky)
blok 3 - 9 000 (zásuvky, věci do racku)
blok 4 - 3 500 nutně (či až 9300 volitelně)
blok 5 - 0 (žádné požadavky)
blok 6 - 0 (žádne požadavky)
blok 7 - 10 000 (UPS)
blok 8 - 0 (žádne požadavky)
blok 9 - 169 000 ( 10 000,- twist + 9 000,- přepěťová ochrana + 150 000,- Cisco )
blok 10 - 1 163 000 ( 2 000,- koax + 500 000,- pasivka + 650 000,- aktivka + 3 000,- nářadí + 8 000,- HW )
blok 11 - 1 305 000 ( 600 000,- pasivka + 700 000,- aktivka + 5 000,- HW)

Náklady nad 100 000 patří do kategorie investic, do rozpočtu přijdou ostatní náklady. Upravené náklady:
blok 2 - 0,-
blok 3 - 9 000,-
blok 4 - 9 300,-
blok 5 - 0,-
blok 6 - 0,-
blok 7 - 10 000,-
blok 8 - 0,-
blok 9 - 19 000,-
blok 10 - 13 000,-
blok 11 - 5 000,-
----------
65 300,-

Požadavky na projekty:
- 60 000 na studovnu na bloku 4
- AVC vezme co zbude

Na příští týden dodají zástupci rozpočty na projekty.

-----
2. Projekt na technologiích Microsoft

Licence jsou, teď se řeší problémy s hardwarem (něco se S-ATA, HW-RAID).

-----
3. Projekt Strukturovaná kabeláž

Na bloku 6 občas vázne práce na dodávce materiálu.
Díry jsou vyvrtané, kabely jsou už částečně natahané, pomalu se bude moct začít cvakat.

Na bloku 7 se projekt blíží k úspěšnému dokončení.

-----
4. MaSHkaráda

Maximální odhad nákladů je 12 500,- plus platba za menzu a kostýmy pro adminy.

Na programu bude jednak řečnění, tobmola, karaoke, hélium, DJ.
Vyhlášení nejlepší masky - první cena dort.

Hucul potřebuje někoho na vyrobení WEBu (chtěla by ve Flashi) a plakátu.

Hlasování: Schválení 15k Kč s daní na akci MaSHkaráda
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
5. Náklady na CryptoFest

Náklady CyptoFest jsou 4500,- s daní (3500 + 1000)

Hlasování: Schválení nákladů na akci
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Přístup k účtu pro nákupčího

Nákupčí bude mít právo na čtení údajů z banky a zadávání faktur pro pozdější autorizaci předsednictvem.

Hlasování: Přístup nákupčího do banky
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 699af89ea5de144d440bd1ccf8926ceb

Tato verze souboru txt/20031119.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.