Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.11.2003

#1,1,1,1,1,0,2,1,3,2,1
Datum: 26.11.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Vojtěch Šobáň (Sobik)
7 -
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - zástupce Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Aleš Kováčík (Stoupa) - blok 2, nákupčí
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, projekt sturkturka
Lubomír Holeka (Virtek) - blok 9, admin DK-net
Martin Fiala (digri) - blok 9, admin DK-nek
Ondřej Bezucha (Andrew) - blok 8, správce DUSPS
Petr Pospíšil - blok 11, strukturka
Tomáš Horyl (Yurx) - blok 3, autorita
Václav Haisman (Wilx) - blok 4, pozorovatel OSN
Zbyšek Strnad - blok 5, projekt sturkturka
Zdeněk Burda (tsunami) - blok 9, televizor

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schváleni předešlého zápisu
1. Projekt strukturovaná kabeláž
2. Rozpočty projektů
3. Posun MaSHkarády
4. Snort na IPSTATu

-----
0. Schváleni předešlého zápisu

Hlasování: Schválení zápisu z předešlého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Projekt strukturovaná kabeláž

Strukturka na suterénu se začala stavět. V současné době jsou trochu problémy se spolupráci s hospodářkou na bloku 4.
Přišel optický kabel na propojování bloků s centrální serverovnou. Zítra by mělo asi dojít k propojení.

Zítra bude schůzka se zástupcem Telinvestu.

Andrew pracuje na zabudování evidence portů aktivních prvků do DUSPSu a potřebuje od jednotlivých bloků zjistit filozofii
zapojování do portů a seznamy počítačů zapojených na daném prvku. Seznamy dodají bloky 2 a 5 do 14 dnů (DEADLINE).


Na bloku 6 jsou na třech patrech horizontální rozvody. Stále jsou určíte problémy s dodávkou materiálu.
Zítra by se mohl začít tahat vertikální rozvod.

-----
2. Rozpočty projektů

Blok 2 - teploměr: asi 1000,-
Blok 3 - žádné výdaje
Blok 4 - studovna: 65 000,-
Blok 5 - studovna (čtečka a tiskárna): 20 000,-
Blok 6 - žádné výdaje
Blok 7 - žádné výdaje
Blok 8 - žádné výdaje
Blok 9 - žádné výdaje
Blok 10 - žádné výdaje
Blok 11 - žádné výdaje

AVC:
- bezdrátový mikrofon: 20 000,-
- provozní náklady (kazety, DVD média, kabela na kameru): 2 000,-
- switch: AVC zabaví Olympův switch

-----
3. Posun MaSHkarády

MaSHkaráda byla posunuta o 14 dní později.

-----
4. Snort na IPSTATu

Misko pustil na IPSTATu IDS (Intruder Detection System) a objevilo se tam spousta zajímavých věcí.
Zatím se jedná o testovací provoz, o dalším průběhu bude informovat.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 7249787ca24dffea8459c20de2798b35

Tato verze souboru txt/20031126.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.