Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.12.2003

#0,0,1,3,0,0,1,2,3,0,1
Datum: 15.12.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 -
7 -
8 - Petr Sedláček (PetE)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 -

Osob s hlasovacím právem: 7

Hosté:
bliže neurčená skupina osob

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta


-----
1. Nové schválení nákladů na maSHkarádu

Hlasování: Schválení nákladů na maSHkarádu, tj. 12.5 tis. Kč + menza + kostýmy
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: ffde6ce25d9808bc6e569a1a0f22ec94

Tato verze souboru txt/20031215.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.