Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 17.12.2003

#0,2,1,3,3,0,0,1,3,1,1
Datum: 17.12.2003
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 - zástupce David Šišlák (Dejv)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka), zástupce Jakub Římek (James)
6 - Josef Jaroš (Yaro), Vojtěch Šobáň (Sobik)
7 -
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky)
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Jana Mulačová (Hucul) - blok 9, ministr propagandy
Ondřej Bezucha (Andrew) - blok 8, dusps
Pavel Lepík (Paul) - blok 3, dobrovolník
Václav Haisman (Wilx) - blok 9, pozorovatel
Zbyšek Strnad - blok 5, strukturka
Zdeněk Burda (Tsunami) - blok 9, správce cache

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta


Obsah jednaní:
0. Schválení zápisu z minulých admins a maSHkarády
1. Rozpočet na příští pololetí
2. Odpojování lidí za nečtení mailů
3. Port security
4. Projekt Strukturovaná kabeláž - konečná zpráva
5. Info.sh-net a oficiální čtení mailů
6. maSHkaráda
7. Výroční zpráva, plány do budoucna

-----
0. Schválení zápisu z minulých admins a maSHkarády

Hlasování: Schválení zapisů z předešlých admins a maSHkarády
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Rozpočet na příští pololetí

Odkaz na rozpočet poslal Táborský do admins k prostudování.
Pruny navrhl, aby se do rozpočtu uvedla možnost případného zapůjčení financí od ostatních klubů SU.

Nikdo neměl žádné poznámky k navrženým nákladům na projektové finance.

Nově příchozí človíček slíbil, že se ve škole zkusí zeptat na odprodej starého hardware, nábytku apod.
(na dovybavení studovny).

Hlasování: Schválení rozpočtu klubu na příští pololetí
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Odpojování lidí za nečtení mailů

Vánoce asi nejsou úplně nejlepší čas na odpojování osob od sítě.
Je třeba posílat oboujazyčnou verzi - Pletiplot zařídí. Podepsán by pod tím neměl být "Marek Šimon".

Osoby co nečtou maily budou řešeni po novém roce.

-----
3. Port security

Bloky, které mají patrové switche Cisco si můžou ke každému portu přiřadit správný počítač.
Andrew na to dodá nějaký jednoduchý popisek, ale je to natolik snadné, že to zvládne každý admin.
Zatím se z toho žádné exporty nedělají, takže to zase tak nespěchá, ale pomalu by se to tam mohlo objevovat.

-----
4. Projekt Strukturovaná kabeláž - konečná zpráva

V pátek proběhlo předání díla. Žádné nové závažné problémy se už neobjevily. Misko ještě sežene chybějící dokumentaci.

-----
5. Info.sh-net a oficiální čtení mailů

Skupina info.sh-net je nyní moderovaná.
Platí povinnost číst maily.
Oficiální informace budou vždy k nalezení na localnews v info-sh.net.
Bude doporučeno tuto skupinu číst, ale nebude to povinnost.

-----
6. maSHkaráda

Hrubé hodnocení akce:
- nedostavil se očekávaný počet lidí.
- maškarní ples není správný typ akce pro Strahov - nedokáže přitáhnout lidi
- načasování nebylo úplně vhodné
- osoba hlavního organizátora je poněkud kontroverzní
- schválení peněz na masky pro adminy byla chyba, již se nestane
- lidi by snad přitáhlo kdyby tam něco dostali zadarmo
- lidi nás stále berou jako poskytovatele internetu - nečekají od nás žádnou kulturu

-----
7. Výroční zpráva, plány do budoucna

Dát členům na vědomí, že zde máme k dispozici neobyčejné technologie se kterými se mohou lidi učit.
Rozšířit vzdělávací činnost - uspořádat menší nebo i vetší vzdělávací akce.

Založit na webu rubriku "nenarozené projekty".

Jak informovat lidi: chodit do hospody a přesvědčovat lidi

Výroční zpráva bude spíše propagační materiál, ne jenom suchá technická zpráva.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 4ca8aeacccad01c085403087401961ba

Tato verze souboru txt/20031217.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.