Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.01.2004

#0,1,2,1,3,1,2,2,3,3,1
Datum: 07.01.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro), zástupce Vojtěch Šobáň (Sobik)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 - zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny), zástupce Rudolf Marek (Ruik)
11 - Josef Kučera (Joe), zástupce Ondřej Lukáč

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Aleš Kováčik (stoupa) - blok 2, nákupčí
Jan Ballasch (haniz) - blok 9, admin DK-net
Jana Mulačová (Hucul) - blok 9, propaganda
Ladislav Dokutil (Alladdin) - blok 6, host
Marek Fikrle - blok 11, viceprezident SU
Martin Fiala (digri) - blok 9, admin DK-net
Michal Perďoch (Jammic) - host
Michal Táborský (WhiZZ) - host
Stanislav Šmejkal - blok 11, prezident SU
Zbyšek Strnad - blok 5, strukturka
Zdeněk Burda (Tsunami) - blok 9, admin cache

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minula
1. Nákup TV-DVB-T karty do projektu ČT
2. FAMU
3. Rekonstrukce sítě na bloku 10 a 11
4. Inventarizace
5. Restrukturalizace
6. Funkcionáři klubu SH

-----
0. Schválení zápisu z minula

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

-----
1. Nákup TV-DVB-T karty do projektu ČT

Typ karty: Hauppage NOVA-T
http://www.alzasoft.cz/DetailPage.asp?DPG=44300

Hlasování: Uvolnění financí na projekt ČT1 - 3 682,58 s daní
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Nákupčí zakoupí kartu jejíž typ byl poslán do konference admins a zanese do evidence
jaká součást za kolik peněz byla zakoupena a pro jaký projekt byla nakoupena, kde byla
zakoupena, na jaký blok byla předaná, kdy to bylo schváleno na admins, sériové číslo
a do kdy platí záruka. Inventarizační číslo by měl podle pořadí nákupů přímo přiřazovat
nákupčí pro všechny nové věci.

Postup popsaný výše se bude od nynějška aplikovat na všechnt další nákupy.

Do 500 Kč můžou jednotlivé bloku čerpat bez schválení jako provozní náklady.

-----
2. FAMU

Informace o návštěvě FAMU podám samostatně do konference admins později, až budu mít chvilku.

-----
3. Rekonstrukce sítě na bloku 10 a 11

Jak vybrat firmu pro realizaci rekonstrukce? Vyběrové řízení nepadá v úvahu.

Za prvé je třeba definovat požadavky na poptávané firmy, které budou osloveny k předložení
nabídky rekonstrukce sítě na blocích 10 a 11. Podle předložených nabídek proběhne hlasování
na zasedání admins, kde se vybere výherce a ten provede realizaci.

Misko a Pruny vytvoří dokument obsahující požadavky na poptávané firmy. Navíc promluví
s elektrikáři SUZu kvůli provedeným úpravám při rekonstrukcích sítě.

Fikrle by rád od SUZu nebo ČVUT získal závazné prohlášení o tom, jaká je pravděpodobnost,
že budou bloky 10 nebo 11 rekonstruovány na buňkový systém a tedy by rekonstrukce sítě
neměla žádný význam.

-----
4. Inventarizace

PetE stále nedodal požadováné výsledky v projektu inventarizace. Je třeba vyřešit problém,
kdo požadované kroky provede - najít osobu který toho bude schopná a dostatečně ji k tomu
motivovat aby to udělala v rozumném časovém horizontu. Hlavní činností bude podle již
existujícího databázového modelu vytvořit jednoduchou aplikaci pro zadávání inventárních
dat a data do toho systému zadat.

Stručně řečeno k danému problému: HOŘÍ TO.

-----
5. Restrukturalizace

Šmejkal navrhuje rozdělit politickou a technickou zodpovědnost.
Šmejkal si stěžuje na nepřehlednost v realizaci projektu.
Šmejkal navrhuje změnu volící struktury z blokové volby na centrální volbu.
Šmejkal kritizuje strukturu vedení a jeho chování.

-----
6. Funkcionáři klubu SH

Hucul prosí všechny osoby, které vykonávají nějakou funkci v klubu, aby ji na sebe poslali
kontakt, jakou funkci konají a další informace. Kontakt na Hucul je ICQ: 92701266
Podrobnější vyjádření napíše sama Hucul do admins.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 266f7d1dc8ba2fc1b1f81fa3e68a448d

Tato verze souboru txt/20040107.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.