Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.01.2004

#0,0,1,0,1,1,0,3,1,1,0
Datum: 21.1.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Zbyněk Čech (Olymp2)
5 -
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - Stanislav Brand (Standa)
8 -
9 - Lukáš Církva (Kuky), zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem: 7

Hosté:
Stanislav Šmejkal, prezident SU
Zdeněk Burda (Tsunami), blok 9, správce cache
Zbyšek Strnad, blok 5, projekt strukturka

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
1. Projekt strukturovaná kabeláž na bloku 10 a 10
2. Aktivní síťové prvky na blok 9

-----
1. Projekt strukturovaná kabeláž na bloku 10, 11 a 12

Jelikož se tentokráte nechceme ubírat nesnadnou cestou výběrového řízení, je třeba
přepracovat poptávací formulář na nabídku. K formuláři se již vyjádřil právník.
Oslovena bude jenom jedna firma.

Projekty na bloky 10 a 11 (+12) jsou v podstatě ty samé jako na předešlé bloky s tím
rozdílem, že bude třeba doinstalovat lišty. Blok 11 je s blokem 12 zhruba stejného
rozsahu jako všechny ostatní strahovské bloky, tudíž množství materiálu na výstavbu
strukturované kabeláže je obdobná. Cenový rozsah nabídky lze nejenom dobře odhadnou,
ale také celkem dobře ověřit a přeměřit.

Zbyšek vypracuje poptávací dokument a pošle ho do konference struktura.

Hlasování: Oslovenou firmou bude Telinvest
Osob s hlasovacím právem: 7
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Aktivní síťové prvky na blok 9

Vzhledem k tomu, že blok 9 aktuálně používá několik sítových prvků zapůjčených od lidí,
kteří se s nimi budou vracet na zrekonstruovanou kolej, je třeba nakoupit další prvky.
Tyto prvky má blok 9 zanesené ve svém rozpočtu na toto pololetí. Podstatné je, aby prvky
byli dříve než z devítky odejdou přistěhovalci a odnesou si síťové prvky, na kterých
teď běží několik pater.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 146f809e9bde12ff68a2dfc4f4f1c7d5

Tato verze souboru txt/20040121.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.