Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 04.02.2004

#0,1,3,1,3,0,2,2,1,1,1
Datum: 04.02.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro), zástupce Vojtěch Šobáň (Sobik)
7 -
8 - pověřený zástupce Michal Kuneš (Mikun)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem:

Hosté:
Petr Koloros (SiLK) - blok 9, Jabber
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS
Zdeněk Burda (Tsunami) - cache
Jakub Svitek - vedoucí AVC
Zbyšek Strnad - strukturka
Michal Táborský (WhiZZ) - budgetmaster
Marek Fikrle - viceprezident SU
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Dušan Talíř (Diablero) - InstallFest

Zapisovatel:
Tomáš Borland Valenta

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Informace o dění na Sinkuleho koleji
2. Ustanovit rozpočet klubu SH jako neveřejný dokument
3. Transparentní účet II
4. Návrh struktury správy na bloku
5. Budoucnost přístupových práv do systému DUSPS
6. Nákup aktivních prvků
7. Návrh Lukáše Církvy na VIP
8. Podpisové archy

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Informace o dění na Sinkuleho koleji

Centrála pozastavila činnost klubu na Sinkuleho koleji. Podrobnější informace napsal
Stanislav Šmejkal do admins.

-----
2. Ustanovit rozpočet klubu SH jako neveřejný dokument

Zveřejnění rozpočtu klubu na webových stránkách může částečně komplikovat některé věci.
Proběhla diskuze o tom, zda by měl být rozpočet veřejný (mimo klub). Rozpočet dává velmi
dobrou představu o finančních poměrech klubu, což je zajímavé pro členy jako plátce
členského příspěvku. Zároveň to ale dává možnost vnějším subjektům nahlížet do financí
klubu a to může být při určitých operacích na škodu. Představenstvo se neusneslo, že by
rozpočet měl být neveřejný.

-----
3. Transparentní účet II

Transparentní účet zobrazuje přehled všech transakcí za posledních n dní, nebo v případě
velkého počtu transakcí se zobrazuje jenom určitý počet posledních provedených transakcí.
Tato metoda velmi zpřehledňuje financování klubu a zároveň by umožňovala automatickou
aktualizaci stavu uživatelů v DUSPSu. Uživatel by po zaplacení členského příspěvku měl
v systému automaticky přiřazenou platbu a obdržel by zprávu o tom, že má prodloužené
členství v klubu.

Převedení účtu na transparentní s sebou nese podobna rizika jako veřejný rozpočet. Je to
informace částečně zneužitelná proti zájmům klubu.

Názor na tuto otázku také není mezi admins úplně jednotný.

Hlasování: Zařazení na program
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Hlasování: Zavedení transparentního účtu.
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

-----
4. Návrh struktury správy na bloku

Je třeba navrhnout tuto strukturu - vzhledem k rekonstrukci se změnil počet potřebných
osob na správu bloku. Je třeba experimentálně prověřit kolik je třeba lidí (zástupců
admina, televizorů) na zajištění chodu bloku.

Admini do konference do týdne admins napíšou:
- jaký je vyhovující počet zástupců admina a proč právě tolik
- jaký je vyhovující počet televizorů a proč právě tolik


Hucul má prý seznam osob a jejich funkci na projektu.

Do měsíce admini dodají seznam všech osob zapojených do činností na bloku a jejich
funkce (co dělají co řeší, atd.)


-----
TODO: Získat od Hucul seznam osob na projektu a jejich funkcí
TODO: do 11.2. odevzdat seznamy
TODO: do 4.2. odevzdat seznam všech osob aktivních na bloku
TODO: Stanislav Šmejkal vytvoří předávací papír a papír o přejímaní zodpovědnosti
TODO: Kuneš vytvoří seznam a osob a v jakém rozsahu potřebují přístup do DUSPSu
-----
5. Budoucnost přístupových práv do systému DUSPS

Návrh na fungování nových práv v DUSPSu poslal Ondřej Bezucha do admins.
Zbyněk Čech vidí problém při registraci síťovky, kterou si uživatel někde koupil
a neví kde původně na SH byla (to je řešitelné).

Návrh od Marka Šimona, aby admin bloku viděl osobní udaje pouze osob na svém bloku.
Televizoři by vůbec nemuseli vidět žádné osobní údaje.

Další návrh:
- admini a zástupci by měli neomezená práva na celý svůj blok - všechna rodná čísla apod.
- televižori by neviděli žádné osobní údaje, museli by žádat admina

Návrh Šmejkala:
- vůbec v celém systému nezobrazovat rodná čísla uživatelů

Problém se bude dál diskutovat - požadavky bude řešit Michal Kuneš.

-----
6. Nákup aktivních prvků

Počítá se s jedním rezervním prvkem oproti počtu potřebnému na rekonstrukci bloku 10,11 a 12.
Nakup po 15.3.2004 až bude na účtě dostatek financí.

-----
>> Miško odešel.
-----
7. Návrh Lukáše Církvy na VIP

Pracoval jako televizor, jako admin bloku, budoval strukturovanou kabeláž na bloku atd.

Hlasování: Udělení statutu VIP adminovi bloku 9 - Lukáš Cirkva
Osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽELO: 5
CRC OK

VÝSLEDEK: NEPŘIJATO

-----
8. Podpisové archy

S.Šmejkal dodal slíbené podpisové archy.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 5a38f233136b63d3399af74e9f294fd4

Tato verze souboru txt/20040204.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.