Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 11.02.2004

#0,1,3,1,1,2,3,2,1,1,1
Datum: 11.02.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta (Borland)

Předseda: Michal Medvecký (Misko)

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml (Von Schau)
4 - Zbyněk Čech (Olymp2), zástupce Marek Šimon (Pletiplot)
5 - Pavla Tryhubová (Palačinka)
6 - Josef Jaroš (Yaro)
7 - zástupce Vilém Tláskal (Willi)
8 - Michal Kuneš (Mikun), zástupce Ladislav Prskavec (abtris)
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner (Pruny)
11 - Josef Kučera (Joe)

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Petr Koloros (SiLK) - blok 9, Jabber
Ondřej Bezucha (Andrew) - DUSPS
Zdeněk Burda (Tsunami) - cache
Zbyšek Strnad - strukturka
Marek Fikrle - viceprezident SU
Dušan Talíř (Diablero) - InstallFest
Pavel Danihelka (MRPAJA) - webmaster SH
Vojtěch Šobán (Sobik) - newsmaster
Petr Zákostelný

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec (abtris)

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Představíme si nové adminy bloku 8
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro newsmastera a moderátory
3. Info o dění na FAMU
4. Info o návštěvě Mlynáře na ČVUTu
5. Projekt Support
6. Konkrétní potřeby nového www.sh.cvut.cz
7. Inventarizace
8. Upgrade paměti v servisu
9. Rozesílání virovych notifikací nechat ano/ne.
10. Info strukturka 10-12
11. Odpuštění placení členského příspěvku pro blok 7, práce na strukturce

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
1. Představíme si nové adminy bloku 8

Na bloku 8 proběhly volby, byl zvolen nový admin.

Admin: Michal Kuneš (mikun)
Vice Admin: Ladislav Prskavec (abtris)

-----
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro newsmastera a moderátory

Hora Vladimír (HoRin), 4566, kolej.sh & bazar.ubytovaní
Knyttl Jan (Chovatel) 3385, chat.názory
Kyjonka Martin (Azaque), 7278, chat.hry
Lejskova Michaela (Mad), 6580, kolej.sh & bazar.ubytovaní
Martinka Milan (Milan Martinka), 7067, těch.software
Panek Alexandr (Tryst), 5512, chat.hudba
Schneider Petr (Petr Schneider), 5499, chat.filmy
Soban, Vojtěch (SOBiK), 5036, info.sh-net

Odpuštění placení členského příspěvku pro newsmastera a moderátory
Osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 4
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----

3. Info o dění na FAMU

Dne 10.2.2004 se konala schůzka k ATV (Akademické televizi) na FAMU.

Ze schůzky byli tyto závěry:
- jakékoli uvažování o provozu a provozních záležitostech je možné až na základě samotného konceptu akademické televize - vysílacího schematu, které určí tvar i tvář celé televize, které v sobě bude anticipovat konkrétní účast akademické sféry na tvorbě programu a teprve se kterým je možné se na akademickou sféru obracet.
- vedle živého vysílání by ATV měla mít digitální archiv, kde by byly programy a další soubory dostupné on-line přes internet, nebo přes datový signál ATV (po jejich navolení patrně přes internet). Některé typy programů, jejichž charakter by byl méně televizní (t.j. s menším důrazem na vysílání v reálném čase) by mohly být ve vysílání pouze inzerovány a divák by si je vysokorychlostní cestou mohl spouštět dle vlastní volby.
- v užší skupině je třeba vypracovat návrh vysílacího schématu (formáty a typy pořadů, časový rozvrh vysílání, způsob presentace školních filmů apod.)
- komplementárně je třeba zpracovat návrh on-line archivu, který by vysílání doprovázel.
- nejbližší bod, setkání rektorů, předložit vizi ke schválení a k vyjádření podpory ze strany rektorů
- rozdělení kompetencí: technická sekce - Valenta (SU)
programová sekce - Janeček (FAMU)

-----

4. Info o návštěvě Mlynáře na ČVUTu

Diskuze o rozšiřování internetových technologií v ČR
Datum a čas: 23. března v 15h
Účastníci: ministr informatiky Mlynář, předseda ČTÚ, ředitel Českého Telecomu Berdar

misko - Je potřeba vytvořit www stránku, kdo udělá ?
- Témata pro diskuzi
- Zpravu
------
TO-DO:Vytvořit skupinu, ktera by se zabývala přednáškami typu Prchalová, Mlynář.
TO-DO:Vytvořit propagační www stránku
------

-----
5. Projekt Support

Informace o projektu supportu je na webu v projektech a newsech. Schůzka projektu se uskuteční 16.2.2004, 19h na bloku 9.

-----

6. Konkrétní potřeby nového www.sh.cvut.cz

Proběhla diskuze o novém webu. Palačinka navrhla, že není potřeba nový web, že ho nahradí projekt support.
Misko oponoval, že musíme mít dva weby. Support bude interní potřebu a www.sh bude naše prezentace vůči vnějšímu světu.
Pro nový www.sh je potřeba grafik, borland slíbil, že se poptá zda by to někdo nedělal.

------
TO-DO: Sehnat grafika
------


-----

7. Inventarizace

Pete není přítomen, deadline 10.3.2004.

Martin Firkle - Varovaní centrály SU, dle vnitřních předpisů, inventarizace musí byt hotova jinak, lze odpojit klub od sítě.

-----

8. Upgrade paměti v servisu

Servis nadměrně swapuje, nestíhá aktuální zátěž, řešení rozšíření paměti z 512MB na 1GB RAM. Nákup se provede z provozní rezervy.

------
TO-DO: Hosek - list přesune na share
------

Nákup paměti 512MB RAM (cca 2kkc bez DPH) z provozní rezervy
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----

9. Rozesílání virovych notifikací nechat ano/ne.

Proběhla diskuze o této problematice. Nechá se stávající řešení.

------
TO-DO: Dotaz (to wilder) na možnost zlepšení systému pro upozorňovaní.
------

-----

10. Info strukturka 10-12

Zbyšek Strnad zítra dodá nabídku Telinvest, za 14 dní se bude hlasovat o nabídce.

-----
11. Odpuštění placení členského příspěvku pro blok 7, práce na strukturce

Dedecius Kamil, 6328
Procházka Radek, 3841
Ertl Martin, 4082
Řezanka Petr, 7842
Legner Tomáš, 6611

Odpuštění placení členského příspěvku pro blok 7, práce na strukturce
Osob s hlasovacím právem: 11
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 5d200e79ffc87d4577be96cd5c479f87

Tato verze souboru txt/20040211.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.