Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 18.02.2004

#1,2,1,1,2,0,3,2,0,0,1
Datum: 18.02.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - zástupce David Šišlák
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - zástupce Pavel Dobiáš, zástupce Vojtěch Šobán
7 -
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Dušan Havlík
10 -
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Petr Koloros - blok 9, Jabber
Ondřej Bezucha - DUSPS
Zdeněk Burda - cache
Jakub Svitek - AVC
Michal Táborský
Václav Haisman
Václav Popelka
Jakub Římek - ftp.sh

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Nákup disku pro ftp.sh
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro AVC
3. Info o Main Camp
4. Klubovna pro klub SH
5. Info o akci v čajovně
6. Odstoupeni ministra propagandy
7. Informace o intentarizaci
8. Info o streamovaní DVB
9. Cache

----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Zápis byl přijat, misko měl několik malých výhrad (typografického charakteru), které se opraví ve verzi dostupné na webu.
Aby se takové věci neřešily na admins, ale v předstihu byl stanoven ověřovatel zápisu, pro tento zápis je to zástupce bloku 2.

------
TO-DO: Oveřovatel zápisu pro zápis z 18.2.2004 je blok2.
------

-----
1. Nákup disku pro ftp.sh

Správce serveru ftp.sh se obrátil na představenstvo s požadavkem na nový disk, který bude sloužit jako záložní disk, aby mohl jím v případě havarie nahradit vadný disk po dobu co je v reklamaci. Disk je nutný, protože systémový disk (také 160GB, 10GB systém, zbytek data) je ve špatném stavu viz. log zaslaný Jakubem Římekem do admins.

Typ disku pro ftp.sh: HDD WD1600JB CaviarXL, 160GB,8MB,7200rpm,ATA/100
Dle informací z admins stojí v Levi 3642,- s DPH.

Michal Taborský - V příštím rozpočtu se musí jasně definovat, které komponenty klub potřebuje jako záložní a na to potom vyčlenit odpovídající prostředky, nejlépe přímo s výčtem jednotlivých položek.

------
TO-DO: Navrhnout systém rezerv.
TO-DO: Skladník navrhne potřebné rezervní věci.
TO-DO: Informace o rezervách budou na webu v intentarizaci.
------
Nákup disku WD1600JB, 160GB (cca 3642,- Kč s DPH) z fondu projektu FTP.SH, který se v příštím období se to přesune do fondu rezerv.
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro AVC

Jakub Svitek, 5113
Miloš Smetana, 5964
Radek Novotný, 8248
Marcel Nejezchleb, 7028

Odpuštění placení členského příspěvku pro AVC
Osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Zařídí Tomáš Valenta.
------

-----
3. Info o Main Camp

Akce má za úkol zpropagovat studentské organizace. Zatím byla o této akci jen jedna schůzka. Proběhla diskuze o této akci. Podrobnější informace zatím nejsou. Projekt je ve fázi první myšlenky. Není vybraná zatím ani konkrétní lokalita, neexistuje program akce. Je potřeba zajistit propagaci. Zatím chybí hlavní organizátor, na tomto člověku to zatím stojí. V diskuzi se objevil názor zda se povede zajistit potřebnou účast, když předpokládaný termín akce bude o prázdninách.

------
TO-DO: Michal Táborský dá informace o této akci do newsu.
TO-DO: Shaní se organizátor akce Main Camp
------

-----
4. Klubovna pro klub SH

Michal Medvecký s Tomášem Valentou vedli jednání s SÚZem a byla jim nabídnuta místnost v suterénu bloku 7. Je to středový, velký, prázdný sklad. Pokud bychom zajistili z vlastních zdrojů potřebné stavební úpravy,
je SÚZ ochoten místnost klubu SH pronajmout. O místnosti na bloku 8, kde bylo Rádio Strahov už požádala ISC, bude tam Language Center.

-----
5. Info o akci v čajovně

Ryzwavy uspořádal schůzku čajovně. Výsledkem je ze vznikl mailing list lidi, kteří mají zájem něco dělat, sportovní klub, šachový a další. Účast asi 15-20 lidi. Žádny konkretní úkol z akce nevznikl.

-----
6. Odstoupení ministra propagandy

Jana Hucul Mulačová končí s funkcí.

Proběhla diskuze zda tato funkce je potřebná. Vyplynulo z ní že je potřeba zajistit propagaci akcí a klubu i když možná jiným způsobem než doposud. Důležitá je nástěnka v Menze, měla by obsahovat propagační informace, kde co najít na SH plus krátké informace např. ze zasedání admins.

------
TO-DO: Ustanovit a najít osobu pro funkci nástěnkář(ka).
TO-DO: Jeden člověk by se měl systematicky zabývat prezenatací klubu (PR).
TO-DO: Ustanovit funkci koordinátor projektu a najít vhodného kandidáta na tuto funkci.
------

-----
7. Informace o inventarizaci

Petr Sedláček opět nedorazil na admins, na dokončení inventarizace má čas do 10.3.2004

-----
8. Info o streamovaní DVB

Pavel Dobiáš poreferoval o svém experimentu s DVB. Proběhla diskuze o jeho testu a byl požádán aby večer znovu pustil testovací provoz. Bylo naznačeno několik problémů. Plugin do windows pro spuštění je komerční, zkusí se náhrada pomocí videolan. Případně se pořeší nákup licencí. Výhoda DVB je, že může jet najednou více kanálů (5 programů při toku 15Mbit).

------
TO-DO: Pavel Dobiáš si zapůjčí DVB kartu z projektu CT1.
------

-----
9. Cache

Proběhla diskuze o cache.sh, zda je potřebná či ne. Cache chrání svět vůči DoS útokům z SH, které by prováděli jednotlivý uživatelé zamoření nějakým tím wormem.
Problém je podle Zdeněka Burdy v pomalosti cache, není problém v datovém toku, ale v počtu obsluhovaných přerušení. Ondřej Bezucha navrhoval řešení pomocí transparetní cache. Padl návrh na to aby fungovala automatická detekce síťového nastavení a to se dá zajistit právě transparentní cache. Tyto návrhy se nechali v diskuzi a jako závěr se dohodlo, že se pokusí správce cache Zdeněk Burda, Michal Medvecký a Ondřej Bezucha pořešit rozložení zátěže cache.sh na více strojů.

------
TO-DO: Zdeněk Burda, Michal Medvecký a Ondřej Bezucha budou řešit rozložení zátěže cache.sh na vice počítačů.
------

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 1918ba374142cadd6e5dee64dc4ab82b

Tato verze souboru txt/20040218.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.