Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 25.02.2004

#0,0,1,3,3,2,3,2,1,1,1
Datum: 25.02.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová, zástupce Jakub Římek
6 - zástupce Pavel Dobiáš, zástupce Vojtěch Šobán
7 - zástupce Vilém Tláskal
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Dušan Havlík
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Petr Koloros - blok 9, Jabber
David Říha - skladník
Zbyšek Strnad - strukturka
Petr Pospíšil
Zdeněk Burda - cache

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Projednání a hlasování o nabídce výstavby pasivní častí bloku 10,11 a 12
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro nákupčího, skladníka
3. Volby na bloku 9
4. Místnost pro klub SH

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Počet osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Oveřovatel zápisu pro zápis z 25.2.2004 je blok4.
------

------
1. Projednání a hlasování o nabídce výstavby pasivní častí bloku 10,11 a 12

Celková cena nabídky dodané Telinvestem je 998 915,51 Kč - jedná se o variantu výstavby vertikální častí a zalištování horizontální části dodavatelem a zbytek výstavby horizontální častí studenty.

Proběhla diskuze a hlasovalo se o přijetí nabídky. Realizace má začít 1.3.2004

Hlasování: Schválení nabídky Telinvestu výstavby pasivní častí bloku 10,11 a 12
Počet osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 1
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
2. Odpuštění placení členského příspěvku pro nákupčího, skladníka

Aleš Kováčik, 7759 - nákupčí
David Říha, 4454 - skladník

Hlasování: Odpuštění placení členského příspěvku pro nákupčího, skladníka
Počet osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Zařídí Tomáš Valenta.
------

-----
3. Volby na bloku 9

Zahájení voleb nového admina by mělo proběhnout 1.3.2004.
V týdnu od 1.3. do 7.3. se budou přihlašovat kandidáti.
Samotné volby proběhnou od 8.3. do 14.3. 2004.
Vítěz voleb se představí na admins 17.3. 2004.

------
TO-DO: Michal Medvecký zařídí volby na bloku9.
------

-----
4. Místnost pro klub SH

Tomáš Valenta vedl jednání se SÚZ. SÚZ slíbil místnost na bloku 7 (viz. informace z admins 18.2.2004). Pokud místnost získáme bude nutné vyřešit placení nájmu a provést určité stavební úpravy v uvedených prostorách. Stavební úpravy a vybavení celého prostoru by se řešilo v rámci projektu klubovna. Projekt vznikne pokud prostory získáme.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 03c6af230bf6a95c54e6ca26b6a1fb34

Tato verze souboru txt/20040225.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.