Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 03.03.2004

#0,1,1,0,3,0,3,3,0,1,1
Datum: 03.03.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 -
6 - zástupce Pavel Dobiáš, zástupce Ladislav Dokulil
7 -
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 -
10 -
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 6

Hosté:
Karel Kozlovský
Vojtěch Šobáň - newsmaster
Lubomír Holeka
Lukáš Cirkva
Dušan Havlík

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins
1. Odpuštění placení členského příspěvku pro centrálu SU
2. Udělení statusu VIP
3. Projednat zrušení zasílání zpráv od antiviru
4. Blok 8 potřebuje malý switch pro připojení dvou uživatelů na jednu zásuvku
5. Dido fun klub

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins

Hlasovaní: Schválení zápisu z minulého zasedání admins
Počet osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Oveřovatel zápisu pro zápis z 3.3.2004 je blok6, Dobiáš.
------
1. Odpuštění placení členského příspěvku pro centrálu SU

Stanislav Smejkal, UID 1900
Marek Fikrle, UID 4861
Blanka Nejedlá, UID 3639
Petr Nejedlý, UID 2536
Petra Bendová, UID 4963

Hlasovaní: Odpuštění placení členského příspěvku pro centrálu SU
Počet osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Vyřídí Tomáš Valenta
------

------
2. Udělení statusu VIP

Žádost o udělení statutu VIP Blance a Petrovi Nejedlým.

Blanka Nejedlá, UID 3639
Petr Nejedlý, UID 2536

Hlasovaní: Udělení statusu VIP
Počet osob s hlasovacím právem: 6
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

------
TO-DO: Vyřídí Tomáš Valenta
------

------

3. Projednat zrušení zasílání zpráv od antiviru

Na základě podnětů ze schůze 11.2.2004 je text od antiviru vybaven i českým textem a označením SPAM.

------
TO-DO: Pavol Lupták se pokusí zastavit varovné emaily od antiviru u wormů.
------

------
4. Blok 8 potřebuje malý switch pro připojení dvou uživatelů na jednu zásuvku

Admin8 přednesl požadavek, pořeší se v admins.

-----
TODO: Ladislav Prskavec provede dotaz na skladníka, zde nemá nějaký volný switch.
-----

------
5. Dido fan klub

Zástupce fun klubu přišel poreferovat o činnosti fun klubu.
Stránka má velikou návštěvnost. Činnost klubu se průběžně monitoruje.

------

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: c89e48846ffe23bcbb5c24ca50a1f226

Tato verze souboru txt/20040303.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.