Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 31.03.2004

#1,0,1,1,0,2,3,3,1,1,1
Datum: 31.03.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 -
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Zdeněk Burda
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Vojtěch Šobáň
Michal Táborský
Jiří Ryszawy
Zbyněk Strnad - strukturka
Ondřej Bezucha - DUSPS

Zapisovatel:
Ladislav PrskavecObsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 17.3.2004
1. Informační maily o červech
2. Navýšení finančního rozpočtu projektu Studovna na bloku 5
3. Odpuštění členského poplatku, George Kleovulou, UID:8091
4. Připojení pokojů v suterénu k síti bloku 8
5. Projekt Wi-fi

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 17.3.2004

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins 17.3.2004
Počet osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 31.3.2004 blok 11.

-----
1. Informační maily o červech

Správce serveru (service.sh) Pavol Lupták zaslal informace do admins o aktuálním pravidle
(informační mail se posílá jen odesílateli a pouze u virů, o kterých je známo, že nefalšují
adresy odesílatele). Stav je vyhovující.

-----
2. Navýšení finančního rozpočtu projektu Studovna na bloku 5

Ke schválení, cca 8000 Kč na čtečky karet.

Hlasování: Navýšení finančního rozpočtu projektu Studovna na bloku 5 o 8000 Kč s DPH
Počet osob s hlasovacím právem: 8
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
3. Odpuštění členského poplatku, George Kleovulou, UID:8091

Zaplatil 2x 30.9.2003, 17.12.2003. Místo převedení platby, navrhujeme odpustit pro tento semestr.

Toto řešení nelze, musí se platba vrátit a zaplatit na tento semestr.

-----
TO-DO: Michal Kuneš vyřeší s Stanislavem Šmejkalem
-----

-----
4. Připojení pokojů v suterénu k síti bloku 8

Switch 100Mbit, 120m kabelu, 2x dvojzásuvka, 4 koncovky, 4x hmoždinky, 4x šrouby
Switch -
Kabel - 120 x 7 = 840
Dvojzásuvky - 2 x 400 = 800

Materiál který je na blocích se má vracet skladníkovi.
Případně pokud nebude moci být uskladněn z kapacitních důvodů, aby věděl kde je dostupný.
Blok 8 materiál bude čerpat ze skladu.

-----
5. Projekt Wi-fi

Cílem projektu je zprovoznit Wi-Fi access point (2.4GHz) v areálu strahovských
kolejí, zejména na místě mezi bloky 9, 10, 11.
Řešení AP je nyní otestováno, instalace karty a konfigurace je záležitostí jednoho
dne, instalace venkovní antény také. Plán realizace: duben 2004.
Startovací projekt bezdrátového připojení, zjistí se případný zájem, prozkoumají se možnosti.


Hlasování: Projekt Wi-fi, dle rozpočtu 7000 Kč s DPH
Počet osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
6. Odpuštění členského poplatku, Rastislav Macko, UID:5561

Řešitel projektu ČT1

------
TO-DO: Přesun na příště, ať se k tomu vyjádří.
------

-----
7. Projekt Edunix

Tomáš Valenta informuje admins příště.

-----
8. Strukturovaná kabeláž na bloku 10

Michal Pruner: Běží to mílovými kroky.

-----
9. Rezervace prádelny

Funguje to na bloku 5 přes web. Pracuje se na modifikaci pro blok 4.

Michal Táborský doporučuje napsat správcům prádelen, možnost nějakého komplexního řešení.

------
TO-DO: Pavla Thyhubová pověří správce webu prádelen na bloku 5, aby kontaktoval ostatní správce prádelen.
------

-----
10. Různé

------
TO-DO: Tomáš Valenta: Kontaktuje Lékařskou Fakultu v Plzni.
------

-----
11. Promítání fotek z cest v čajovně

Jiří Ryszawy zajištuje tuto akci potřebuje na to projektor, plakáty, místnost. Vše je zařízeno.

-----
12. Přednáška o Haiku

Akce plánovaná na 12. května.


-----
20:37 - Michal Pruner odchází

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 879556659cf4be206265dc1c61c8ab3b

Tato verze souboru txt/20040331.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.