Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 07.04.2004

#0,1,1,1,3,2,3,2,1,1,1
Datum: 07.04.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Táborský
Ondřej Bezucha - DUSPS
Pavel Danihelka - webmaster SH
Radim Fikáček
Pavol Lupták
Jan Beran - správce CS
Václav Prokopius - MS server
Aleš Kováčik - nákupčí

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 31.3.2004
1. Info o domečku
2. Info o projektech
3. Schválení nákupu HW do studovny 4
4. Service a ostatní klíčové servery na SH
5. Cache.sh
6. Bloková Cisca
7. Edunix.cz
8. Sklad
9. Strukturka na bloku 10
10. Přístup k místnosti na bloku 9
11. Schůzka s Telecomem

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 31.3.2004

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins 31.3.2004
Počet osob s hlasovacím právem: 9
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽELO: 3
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 7.4.2004 blok 3.

-----
1. Info k domečku

Zbyněk Čech informoval admins o stavu připojení domečku. Nastávají tam poruchy na kabelu, které Cisco detekuje a proto odpojuje kabel.
Nastává poruchový stav, který nelze řešit nějakým rozumným způsobem ze strany SH.
Řešení je v tom, aby obyvatelé domečku byli připojeni kabelem z menzy. Předpoklad tohoto řešení do konce tohoto semestru.

-----
2. Info o projektech

MS SERVER
---------
Václav Prokopius informoval o projektu MS Server. Po dvou měsících mají konečně přislíbené školení ze strany Microsoftu naplánované na příští týden.
Podařilo se po měsíci dohodnout schůzku s technikem na MS Exchange. Funguje webový Outlook, běží lokální Windows Update.
Mají hotové skripty umožňující přenos uživatelů z DUSPSu na MS Server. Terminal services na tomto serveru z bezpečnostních důvodů nebudou spuštěny.

FAMU
----
Tomáš Valenta informuje, že problematika kolem akademické televize se zatím dál nerozvinula.
Ale objevil se nový projekt "Hudba v rozeznění světa", který organizuje Hana Valentová. Jde o spolupráci hudebníků pro společné komponování hudby. Zatím na FAMU nemají nic, potřebují někoho, kdo by to dělal po technické stránce.

DVB
---
Zbyněk Čech informoval, že DVB byla v pondělí přesunuta na blok 4. Je lepší signál pro televizi.


-----
3. Schválení nákupu HW do studovny 4

Zbyněk Čech informoval o studovně na bloku 4, je to studovna s pěti funkčními stanicemi, které fungují jako X-Window terminály pro server. Studovna bude obsahovat tiskárnu, scanner a vstup bude na kartu studenta ČVUT.

Pro studovnu je potřeba dokoupit tento materiál:

1x HP LaserJet 2300D 25300,-
1x Elektrický zámek 1500,-
1x Patentní zámek na dveře 450,-
2x čtečka mg. karet MSR2000kb 7000,-
4x Radeon 7000 4050,-
5x Genius NETScroll Optical PS/2 1537,-
5x Chicony PS2 s předložkou 903,-
3x Monitor 17" 10998,-
1x Liteon CDRW 1097,-
celkem 53300,-

Ke schválení: 56000,-

Hlasování: Schválení nákupu HW do studovny 4 za 56000,- s DPH z rozpočtu projektů
Počet osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽELO: 0
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

-----
4. Service a ostatní klíčové servery na SH

Po diskuzi se padl návrh na nákup nového hardware pro service.sh, Ondřej Bezucha navrhl nákup profesionálního řešení.

Na příštích admins se budou posuzovat nabídky, které dodá nákupčí.
------
TO-DO: Nákupčí obstará nabídky od HP, IBM pro nový service. Ondřej Bezucha dodá specifikaci hardware.
------

-----
5. Cache.sh

Diskuse o cache.sh, která opět nevedla k cíli. Pro vyzkoušení rozložení zátěže není aktuálně volný stroj. Brzo by se měly vrátit disky z reklamace (2x 160GB) pro cache2. Tento diskový prostor využije na svoji žádost AVC.

Aktuálně v tomto týdnu byl proveden upgrade proxy.felk na mnohem výkonnější stroj.

Aby se dalo jednoznačně rozhodnout, jak to bude s cache.sh, vytvoří se o tom dokument na jehož základě admins rozhodnou.

------
TO-DO: Vytvořit dokument o cache.sh. Bude obsahovat pro a proti použití cache. Na dokumentu se budou podílet: Zbyněk Čech, Pavol Lupták, Ondřej Bezucha, Michal Medvedecký.
------

-----
6. Bloková Cisca

Zbyněk Čech oznámil, že se mu nelíbí současný stav s přístupovými právy adminů na jejich bloková Cisca a navrhnul omezit restriktivnost přístupu, aby byla možnost přihlášení ze všech IP.

------
TO-DO: Změnu zařídí Ondřej Bezucha
------

-----
7. Edunix.cz

Hostujeme server www.edunix.cz.
Zatím je připojen přímo v centrální serverovně. Ondřej Bezucha upozorňuje, že to není dobré řešení vzhledem ke zkušenostem s radio.sh a proto doporučuje připojení přes některý router.

-----
8. Sklad

Stále nedošlo k nahlášení nebo vrácení nepotřebného hardware a materiálu do skladu.

-----
9. Strukturka na bloku 10

Michal Pruner informuje:
Telinvest nebyl schopen dodat bužírky (dodávají se za 2-3 týdny) na celý blok.
Nedostatek je způsoben větší tloušťkou zdi oproti projektu. Není zataženo půl patra a suterén.
Cena byla včetně připojení na páteř. Připojení na páteř je hotové. Kabeláž se vyúčtuje dle skutečných metrů.
Cisca budou asi 27.4.2004. Klíče by mohly být jednotné pro všechny patra.

-----
10. Přístup k místnosti na bloku 9

Do zasedací místnosti se zavádí přísnější režim: 2 lidi, seznam lidí na vrátnici. Klíč se vydává proti jménu na seznamu.

Skřínka v místnosti: zamykatelná skřínka, budeme ji sdílet s křesťany.

-----
11. Schůzka s Telecomem

Tento čtvrtek, 19:00, debata o tom co budeme chtít od Telecomu, zúčastní se Taborský, Šmejkal, Valenta, Zelinka. Schůzka se uskuteční na bloku 1.

Schůzka s Telecomem bude ve středu 14.4.2004 ve 12:30 v Telecomu.

-----
20:47 Pavla Tryhubová odchází

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 63a295b2f8a0ccc7b8d3da0887967cf3

Tato verze souboru txt/20040407.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.