Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 14.04.2004

#1,2,1,1,2,0,3,3,1,1,1
Datum: 14.04.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - zástupce David Šišlák
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 -
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Ondřej Bezucha - DUSPS
Aleš Kováčik - nákupčí
Libor Seidl
Rostislav Macko - vysílaní TV
Petr Musil - Technická přestávka
Jan Ballasch - klub Orlík, tiskárna

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 7.4.2004
1. Nový hardware pro service.sh
2. Technická přestávka
3. Odpuštění členského poplatku, Rastislav Macko, UID:5661
4. Blok 8 ohlásil nákup
5. Nový zástupce blok 10
6. Nový zástupce blok 2
7. Systém pro správu tiskárny na SH
8. Ostatní

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 7.4.2004

Hlasování: Schválení zápisu z minulého zasedání admins 7.4.2004
Počet osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 14.4.2004 blok 4.

-----
1. Nový hardware pro service.sh

Ondřej Bezucha stanovil požadavek na hardware:

CPU: 1x Pentium4 nebo Athlon
nejpomalejší, co se dnes sežene (řekneme 2.4GHz P4 nám bude úplně
bohatě stačit)

RAM: minimálně 1GB

Střeva: PCI64, PCI-X by bylo fajn
hotswap PCI byt nemusí

IO: hw RAID aspoň 1
aspoň 2x 36GB HDD SCSI
CDROM

Case: 19", nejlépe ne víc, než 4U
redundantní zdroje, aspoň 2x350W
disky v hotswap rámečcích (aspoň 3 pozice)

Servis: výměna vadné komponenty na místě nejpozději do dalšího
pracovního dne

----
2. Technická přestávka

Petr Musil přinesl plakáty na akci Technická přestávka a další informace jsou na www.camp.cvut.cz

Cena pobytu asi kolem 1000 Kč, ovlivní to výše grantu od ČVUT.

Plakáty vylepit 19.4.2004, plakáty k dispozici u Petra Musila (8/603B)


-----
3. Odpuštění členského poplatku, Rastislav Macko, UID:5661

Hlasování: Odpuštění členského poplatku, Rastislav Macko, UID:5661
Počet osob s hlasovacím právem: 10
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽELO: 2
CRC OK

VÝSLEDEK: PŘIJATO

Rastislav Macko byl ustanoven vedoucím projektu Internetové vysílání ČT.

-----
TO-DO: Pavel Danihelka zřídí konto pro správu projektu, Tomáš Valenta zapíše v DUSPSu.
-----


-----
4. Blok 8 ohlásil nákup

Switch pro blok 8, ES-3105P - 610 Kč s DPH

Tento bod byl zrušen usnesením č.04003.

-----
5. Nový zástupce blok 10

Radim Fikáček - zástupce blok 10

-----
TO-DO: Pavel Danihelka upraví informace na webu.
-----

-----
6. Nový zástupce blok 2

Viktor Přehnal - zástupce blok 2

-----
TO-DO: Pavel Danihelka upraví informace na webu.
-----

-----
7. Systém pro správu tiskárny na SH

Jan Ballasch (klub Orlík) informoval admins o tom jak bude přenesen systém, který funguje na koleji Orlík pro tisk na společné tiskárně.


-----
TO-DO: Zbyněk Čech sežene člověka na zprovoznění tiskového systému.
-----

-----
8. Ostatní

Schůzka s Telecomem posunuta na pátek 10:00.
Akce čtete svůj mail se přesune na jednání za 14 dní po vyřešení problémů s service.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 2c72eeb747528efd0a5732a9f13e509b

Tato verze souboru txt/20040414.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.