Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 21.04.2004

#1,2,1,1,2,0,3,3,1,1,1
Datum: 21.04.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Jan Beran - CS
Ondřej Bezucha - DUSPS
Aleš Kováčik - nákupčí
Vojtěch Šobáň - newsmaster
Stanislav Šmejkal - prezident SU
Petr Musil - Camp
Dušan Talíř

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 14.4.2004
1. Usnesení
2. Nový hardware pro service.sh
3. Odpuštění členského příspěvku J.Krauzovi
4. Inventarizace
5. Informace o projektu AVC
6. Technická přestávka

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 14.4.2004

USNESENÍ
Číslo: 04003
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo ruší se bod 4 ze 14.4.2004 a schvaluje upravený zápis ze zasedání 14.4.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 14.4.2004 blok 5.

-----
1. Usnesení

Každé usnesení, které bude schváleno bude mít následující formu:

Číslo: YYxxx (YY - rok, xxx - série 001, 002, ...)
Typ: Jednoslovné označení účelu usneseni, pouze vybraná slova, vždycky stejná, aby se podle toho dalo vyhledávat.
- základní typy: Projekty, Servery, Blok 2-11, Administrativa, Rozpočet, Investice, Rozvoj, Struktura, Příspěvky.
Co: Textový popis usnesení, úkolu atd. Případně třeba jen "Bere na vědomí...".
Komu: Osoba (osoby), které jsou usnesením k něčemu pověřeny
- standardizovaný formát: Jméno Přijmení[, Jméno Přijmení]*
Do: Do kdy má osoba/y splnit usnesení

USNESENÍ
Číslo: 04000
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje formu usnesení.
Komu: Zapisovatel
Do: 21.4.2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
2. Nový hardware pro service.sh

Odklad řešení o týden.
Valenta zjistí kdy musíme vrátit půjčeny server.
Pruner dodá varianty.
Táborský informoval o limitu 50 000,- Kč

Martin Novák, Ondřej Bezucha, Michal Kuneš, Michal Pruner, Pavol Luptak, Milan Juřík
se sejdou a vyřeší to, předběžný termín schůzky v pondělí večer.

Pokud nedojde k dohodě nastoupí nejlevnější řešení, výměna jen vadných dílů.
-----
3. Odpuštění členského příspěvku J.Krauzovi

J.Krauz bude využívat pro svoji diplomovou práci blokové servery, aby měl přístup není třeba mu odpouštět příspěvek.
Bude převeden do stavu absolvent, kde mu konta zůstanou a automaticky vyprší po době která se nastaví.

-----
TO-DO: Stanislav Šmejkal převede Jan Krauze v DUSPSu do stavu absolvent.
-----

-----
4. Inventarizace

Stanislav Šmejkal informoval představenstvo o stavu inventarizace.


USNESENÍ
Číslo: 04002
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo odvolává Petra Sedláčka z funkce vedoucího projektu inventarizace a odebírá mu majetek zapůjčený v souvislosti s inventarizací
Komu: Tomáš Valenta
Do: 28.4.2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
5. Info o projektu AVC

Ladislav Prskavec informoval představenstvo o projektu AVC. Představenstvo dostalo k nahlédnutí seznam majetku v projektu AVC.
Informace o akcích a zpráva za minulý semestr je dostupná na http://avc.sh.cvut.cz

-----
6. Technická přestávka

Petr Musil poděkoval za vyvěšení plakátů i přes problémy co byli se strháváním plakátů na blocích.

USNESENÍ
Číslo: 04001
Typ: Projekty
Obsah: Představenstvo pověřilo Petra Musila k založení projektu Technická přestávka a odsouhlasila příspěvek 10 000,- Kč na náklady.
Komu: Petr Musil
Do: 21.4.2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 92f9c5dcfc83dbc2f4d6c8d2d66cd434

Tato verze souboru txt/20040421.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.