Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.04.2004

#1,2,1,1,3,2,2,1,1,0,1
Datum: 28.04.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novákm, zástupce Viktor Přehnal
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 -

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Jan Beran - CS
Ondřej Bezucha - DUSPS
Aleš Kováčik - nákupčí
Vojtěch Šobáň - newsmaster
Pavel Danihelka - webmaster SH
Jiří Ryszawy
Zbyšek Strnad - strukturka

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 21.4.2003
1. Service
2. Inventarizace
3. Informace o OZU a bezpečnostních scanech
4. Oficiální usnesení k grafickým návrhům www
5. Projekt - Kulturní programy na SH
6. Ostatní

-----

0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 21.4.2004

USNESENÍ
Číslo: 04004
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo v bodu 4 vyškrtlo "Inventarizace bude řešena centrálou SU." a schvaluje zápis ze zasedání 21.4.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 4
Výsledek: Schváleno
Ověřovatel zápisu je pro zápis z 28.4.2004 blok 6.

-----
1. Service

NAZEV HARDWARE KS CENA/KS CENA CELKEM
M/B ASUS PU-DLS/2GLAN,2xXEON,6xDIMM,VGA,2xSCSI320 1 12825 12825
CPU XEON 2,4GHz L2 512k,533MHz Box 1 6640 6640
512MB DDR266 ECC Reg. CORSAIR 2 4795 9590
HDD Seagate 36,6GB,ST336607LW,Cheetah10K6,8MB,U320 2 4010 8020

CELKEM 44119 s DPH (19%)

USNESENÍ
Číslo: 04005
Typ: CS
Obsah: Představenstvo schvaluje nakup service za 45 000,-
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

USNESENÍ
Číslo: 04006
Typ: CS
Obsah: Představenstvo schvaluje nakup case se s redundantním zdrojem za 18 000,-
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

-----
2. Inventarizace

Šmejkal nabídl klubu Silicon Hill, že inventarizaci zpracuje ORSE. Cenovou kalkulaci dodá.
Pavla Tryhubová zkusí do 14 dní najít člověk na inventarizaci, abychom to zkusili udělat sami.

Úkoly které jsou potřeba dořešit:
1. Doprogramovat system
2. Spárovat faktury a majetek
3. Inventura aktuálního stavu
-----
3. Informace o OZU a bezpečnostních scanech

OZU - Ověřovaní znalostí uživatelů

Zbyněk Čech informoval představenstvo o tom jak pokračuje OZU a jak funguje. V rámci OZU funguje upravený Nessus.
Ten hledá bezpečnostní díry, skenuje všechny počítače pokud nějaký počítač není proskenován zkouší to dokavaď se to nepovede.
Vygeneruje nakonec souhrnný report. K jednotlivým chybám vygeneruje maily, které odešle uživatelům. Týden po rozeslání se otestují děravé počítače pokud nebyla zjednána náprava nahlásí to příslušnému adminovi.
Zbyněk Čech potřebuje počítač (IPSTAT) na kterém systém poběží.

-----
TO-DO: Představenstvo pověřuje Jana Berana, aby sestavil IPSTAT a provedl do 14 dní kontrolu zabezpečovací techniky a klimatizace v Centrální serverovně.
-----
-----
4. Návrhy na www.sh

Představenstvo se neshodlo na vítězném návrhu, doporučilo pokračování soutěže a přehodnotilo pravidla soutěže. Odpuštění bude do konce studia (max. nominální délka studia - 11 období). Z došlých návrhů nemusíme vybrat žádný návrh.

-----
TO-DO: Představenstvo pověřuje Michala Medveckého nově vyhlásit soutěž o grafický návrh www.sh a rozeslat oficiálním mailem v české i anglické verzi.
-----
-----
5. Projekt - Kulturní programy na SH

Akce se uskuteční na Strahově a budou sloužit k rozvoji kulturního života na studentu přímo na kolejích.
Každá akce bude mít i doprovodný program (malé, většinou tekuté, občerstvení reprezentující danou oblast; hudbu, dekorace ...).
Z akci bude diky AVC pořízen záznam a brzy by měl vzniknout funkční web obsahující program promítání, odkazy na záznamy akci a další doplňující informace.

USNESENÍ
Číslo: 04007
Typ: Projekty
Obsah: Představenstvo doporučilo založit projekt Kulturní programy na SH.
Komu: Jiří Ryszawy
Do: 5.5.2004
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

----
6. Ostatní

Aleš Kováčik informoval představenstvo o navrácení dvou disků z reklamace. Jeden disk posílí kapacitu serveru BACKUP.
Tomáš Valenta informoval o tom, že notebook, který se vrátil Petr Sedláček bude zapůjčen do projektu AVC pro streamovaní do konce tohoto období.

-----
TO-DO: Představenstvo pověřilo správce DUSPSu Ondřeje Bezuchu aby do 3.týdnu implementoval pro správce bloků možnost odesílat emaily pro jednotlivé oblasti.
-----

----
20:15 přišel Dušan Havlík -> počet hlasujících se změnil z 9 na 10


MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: fbbc0de36dda5005136ed9fa60fcdf9c

Tato verze souboru txt/20040428.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.