Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 05.05.2004

#1,2,1,1,3,2,2,1,1,0,1
Datum: 05.05.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Viktor Přehnal
3 - zástupce David Šišlák
4 - zástupce Marek Šimon
5 - Pavla Tryhubová
6 -
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Ondřej Bezucha - DUSPS
Aleš Kováčik - nákupčí
Jiří Ryszawy


Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 28.4.2003
1. Prostředky na projekt Kulturní programy na SH
2. Zadost bloku 8 o nákup 2x 5-portovy switch
3. Zadost bloku 2 o nákup 1x 5-portovy switch
4. Doplnění skladu

-----

0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 28.4.2004

USNESENÍ
Číslo: 04008
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 28.4.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 5.5.2004 blok 7.

-----
1. Prostředky na projekt Kulturní programy na SH

Náklady : 7 x 250Kč + 1 x 500Kč + 250Kč rezerva = 2500Kč

USNESENÍ
Číslo: 04009
Typ: Projekty
Obsah: Představenstvo schvaluje prostředky na projekt Kulturní programy na SH ve výši 2 500Kč s DPH.
Komu: Jiří Ryzsawy
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno


-----
2. Žádost bloku 8 o nákup 2x 5-portový switch

Switch pro blok 8, ES-3105P - 2x 610 Kč s DPH

-----
3. Žádost bloku 2 o nákup 1x 5-portový switch

Switch pro blok 8, ES-3105P - 1x 610 Kč s DPH

-----
TO-DO: Všichni admini vyjasní stavy zapůjčitelných, přenositelných prvků na svých blocích.
-----

------
4. Doplnění skladu

Nákup konektoru a krytek. Je to po 100 ks.
konektory stoji 208,- a krytky 245,-
Nákupčí podal návrh na nákup dle požadavků na strukturku za celkem 1985,-

USNESENÍ
Číslo: 04012
Typ: Strukturka
Obsah: Představenstvo schvaluje prostředky na nákup ve výši 1985,- s DPH.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
5. Inventarizace

Odhad inventarizace dle Šmejkala
Přibližně 500h práce, náklady asi 50000,- Kč.

-----
6. Projekt AVC

Taška na inventarizační notebook a myš.

Celkem: 2675,-

USNESENÍ
Číslo: 04013
Typ: Projekty
Obsah: Představenstvo schvaluje prostředky pro nákup vybavení k notebooku 2675,-
Komu: Jakub Svítek
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

------
7. Rozpočet

-----
TO-DO: Bloky vytvoří blokový rozpočet do 19.5. 2005. Projekty, servery, CS, skladová rezerva také.
Vyiteruje se novy centrální prvek.
-----
8. Strukturka na bloku 10

Michal Pruner informoval představenstvo o ukončení strukturka na bloku 10.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: b1fc4dafd502675e9c1bf8c0f3f17d5f

Tato verze souboru txt/20040505.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.