Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 12.05.2004

#2,1,1,1,3,2,3,3,1,1,1
Datum: 12.05.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Viktor Přehnal
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Ondřej Bezucha - DUSPS
Jiří Ryszawy
Alexander Leonov
Kamil Dedecius

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 5.5.2003
1. Administrátor pro server kamelot
2. Webhosting pro VŠE
3. CISSH - Centrální informační systém Silicon Hill
4. Mail - kontrola osobních údajů
5. Schůzka na bloku 9
6. Schválení přístupu k ipstatu pro projekt OZU na bezpečnostní scany
7. Stavy switchů

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 5.5.2004

USNESENÍ
Číslo: 04014
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 5.5.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 5
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 12.5.2004 blok 8.

-----
1. Administrátor pro server kamelot

Pro server kamelot na kterém běží FreeBSD, PostFix, záloha mail serveru, timeserver, newsserver je potřeba najít nového administrátora.

-----
TO-DO: Newsmaster napíše na newsy, že hledá administrátora pro server kamelot.
-----

-----

2. Webhosting pro VŠE

Jiri Ryszawy se obrátil na představenstvo s žádostí o možnost webhostingu vse.borec.cz, jedná se o studentský server, kde mají studenti přístupné materiály pro studium, zkoušky apod.

-----
TO-DO: Lupták zjistí v čem je problém toho hostování na VŠE, zkusí zda bychom nemohli pomoci. Případně pokud se nedohodnou na VŠE můžeme hostování povolit za obdobných podmínek jako EDUNIX.
-----

-----
3. CISSH - Centrální informační systém Silicon Hill

Představenstvo po diskuzi dospělo k rozhodnutí založit projekt CISSH, který bude umožňovat rozesílat pravidelně informace podle toho jak si to uživatelé nastaví.
První úkol bude najít člověka co napíše zadání projektu a bude vést projekt.

TO-DO: Kuneš zjedná člověka na CISSH
TO-DO: Tryhubová zkusí najít informátora.

-----
4. Mail - kontrola osobních údajů

Představenstvo vyhovělo žádosti prezidenta SU o rozeslání mailu, který bude složit k kontrole osobních údajů v databázi klubu Silicon Hill.

TO-DO: Michal Táborský přeloží text mailu, který předložil Šmejkal.
TO-DO: Bezucha vygeneruje seznam adres na které se mail rozešle.
TO-DO: Medvecký odešle mail na všechny vygenerované adresy.

-----
5. Schůzka na bloku 9

Havlík a Koloros informovali představenstvo o schůzce s uživateli bloku 9. Zúčastnilo asi 20 lidí včetně správců na bloku.
Uživatelé toho moc nevědí, jsou dost neteční a chybí jim např. informace výpadcích sítě.

Blok 5 a 2 připravují schůzku o bezpečnosti v operačním systému Windows.
-----
6. Schválení přístupu k ipstatu pro projekt OZU na bezpečnostní scany

USNESENÍ
Číslo: 04015
Typ: Projekty
Obsah: Schválení přístupu k ipstatu pro projekt OZU na bezpečnostní scany.
Komu: Zbyněk Čech
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 1, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
7. Stavy switchů

TO-DO: Všichni kdo mají nevyužité switche napíší zprávu do admins.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 28bb3d6e08118a43397061cb3f0ab4e9

Tato verze souboru txt/20040512.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.