Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.05.2004

#2,1,1,1,3,2,3,3,1,1,1
Datum: 19.05.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Viktor Přehnal
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech, zástupce Marek Šimon
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Libor Seidl - kamelot
Jakub Svítek - avc.sh
Alexander Leonov
Zbyšek Strnad - strukturka
Vojtěch Šobáň - newsmaster
Aleš Kováčik - nákupčí

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 12.5.2004
1. Kamelot nový admin + upgrade, zpráva ex-"admina" alias newsmastera
2. Notebook pro AVC
3. Nákup patch kabelu
4. Rozpočet na příští semestr 2/2004

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 12.5.2004

USNESENÍ
Číslo: 04016
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 12.5.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 19.5.2004 blok 9.

-----
1. Kamelot nový admin + upgrade, zprava ex-"admina" alias newsmastera

Kamelot teď má 768MB RAM, upgrade provedl správce CS.

Libor Seidl je nový administrator serveru kamelot.

-----

2. Notebook pro AVC

Přesunuto na příští jednání 26.5.2004

-----
3. Nákup patch kabelu

Martin Cajthaml potřebuje 20ks. Tento počet si koupí ze svého fondu pro blok 3.

-----
4. Rozpočet na příští semestr 2/2004

Všechny bloky dodali podklady k rozpočtu, proběhla diskuse o rozpočtu. Zatím v předběžné verzi byli tyto čísla:

Provozní: 200 000
Investice: 3: 400 000
5: 60 000
8: 580 000
9: 950 000 (upřesnit)
Projekty: CNA 350 000 (možnost spolupodílení se i jiných počítačových klubů)
Klubovna 120 000 - 150 000 (upřesnit)
Další projekty 100 000
AVC 180 000

Návrhy se budou upřeňovat na další schůzce představenstva.
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 9ea5c41df40fb6d04b48349f95b71279

Tato verze souboru txt/20040519.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.