Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 26.05.2004

#2,1,1,1,3,2,3,3,1,1,1
Datum: 26.05.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - zástupce Viktor Přehnal
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 10

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Ondřej Bezucha - DUSPS
Alexander Leonov
Aleš Kováčik - nákupčí
Stanislav Šmejkal - Prezident SU

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 19.5.2004
1. Rozpočet na příští semestr 2/2004
2. Akce PRVÁK na SH
3. Schválení projektu Středisko linuxových technologií
4. Notebook pro AVC

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 19.5.2004

USNESENÍ
Číslo: 04017
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 19.5.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 26.5.2004 blok 10.

-----
1. Rozpočet na příští semestr 2/2004

V diskuzi se připomínkovali body rozpočtu:
Klubovna, je potřeba dořešit cenu stavebních úprav. Musí se ověřit zda nebude problém s hlučností sousedícího klubu 007.

Ondřej Bezucha přednesl, že bloku 8 stačí centrální prvek Cisco 2950 (20 000) a byla by vhodná rekonstrukce vertikální páteře (80 000).

Rekonstrukce bloku 9 (1 000 000).

V rozpočtu 1/2005 by se měl koupit nový centralní prvek Cisco 6500 (2 000 000).

Není jasné zda vyjde klubovna a CNA (600 000), pokud to nevyjde dají se pořídit aktivní prvky pro blok 3 a 8. Uvažuje se, že se schválí rozpočet a připraví se i jeho varianta, bez klubovny a CNA, která by se schválila jako změna rozpočtu pokud nedostaneme klubovnu.

Rozpočet zatím není stále vyřešen jednání bude pokračovat na příštím zasedání.

-----
TO-DO: Valenta podá dotaz do gremia na CNA.
TO-DO: Kuneš zjistí aktivních stav prvků na bloku 8. Neoficiálně postup.
-----

-----
2. Akce PRVÁK na SH

Potřebujeme akci, která bude reprezentovat SH a musí to být dobrá propagace Strahova mezi prváky. Nápady vítány.

Schůzka o akci se uskuteční v úterý 1.6. 20:30 místnost SSS.

-----
3. Schválení projektu Středisko linuxových technologií

USNESENÍ
Číslo: 04018
Typ: Projekty
Obsah: Schválení projektu Středisko linuxových technologií, 1200 Kč s DPH na nákup CDRW mechaniky.
Komu: Kamil Dedecius
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
TO-DO: Všichni napíší do admins, pokud mají nevyužité stroje, které se dají využít pro Středisko linuxových technologií.
-----

-----
4. Notebook pro AVC

Tonda Král vyvíjí hardwarové zařízení, které nahradí streamovací zařízení pro AVC. Notebook nebude zatím potřeba.
Vývoj v horizontu 2-3 měsíce.

-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 6ffb3ec54f78f678edb1d2b6f2608b2a

Tato verze souboru txt/20040526.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.