Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 02.06.2004

#1,1,1,1,2,2,2,3,1,1,1
Datum: 02.06.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Táborský - rozpočtář
Jiří Ryszawy
Vojtěch Šobáň
Stanislav Šmejkal - Prezident SU

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 26.5.2004
1. Rozpočet na příští semestr 2/2004
2. Info o Akci PRVÁK na SH

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 26.5.2004

USNESENÍ
Číslo: 04019
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 26.5.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

Ověřovatel zápisu je pro zápis z 2.6.2004 blok 11.

-----
1. Rozpočet na příští semestr 2/2004

Blok 4 nepotřebuje klimatizaci, pořeší se to úpravou dveří.

Předpokládaný termín pro hlasovaní o rozpočtu je 16.6.2004 do té doby se pořeší rozpočet CNA a klubovny.

-----
2. Info o Akci PRVÁK na SH

Šmejkal informoval o brainstormingu, který proběhl včera na schůzce k Akci PRVÁK.

Akce na Strahově: Bude tu spousta akcí.
Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů.
Orientační běh.
Najdi si svýho admina, SSS.
Přetahování.
Ženy, pivo, prase.
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 54d118a93d6fb260c5e4722bc26ba594

Tato verze souboru txt/20040602.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.