Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 16.06.2004

#1,0,1,1,3,2,3,3,3,1,1
Datum: 16.06.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Rudolf Marek, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Ondřej Bezucha
Aleš Kováčik
Michal Táborský - rozpočtář
Vojtěch Šobáň
Zbyšek Strnad - strukturka
Gnida Petr
Staněk Lukáš
Alexander Leonov
Jakub Suchý
Rostislav Macko - DVB
Stanislav Šmejkal - Prezident SU
Tomáš Horyl

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 2.6.2004
1. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 9.6.2004
2. Klubovna
3. Cisco Akademie a Microsoft training centre
4. Projekt DVB a jeho další existence
5. Rozpočet
6. Sklad
7. Problémy s uživateli a P2P sítěmi

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 2.6.2004

USNESENÍ
Číslo: 04019
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 2.6.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
1. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 9.6.2004
USNESENÍ
Číslo: 04020
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 9.6.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

-----
2. Klubovna

Místnost na bloku 7 bude, ale budeme se muset dělit s ISC. Možné řešení vznikne ve spolupráci s SSS.

-----
TO-DO: Fleišmann zjistí jak je to s místností v mezipateře na bloku 7.
-----

-----
3. Cisco Akademie a Microsoft training centre

Michal Medvecký informoval představenstvo, že další informace bude mít k projektu CNA snad tento pátek.
Připadné další informace dodá na dalším zasedání představenstva.

Ve spolupráci s firmou Microsoft je možné, že vznikne v klubu Silicon Hill Microsoft training centre, který by mohl připravovat
členy klubu na zkoušku Microsoft Certified Professional. Na přesnější podobě spolupráce se pracuje.

-----
TO-DO: Pavla Tryhubová pošle seznam lidí pro vyškolení na MCP.
-----

-----
4. Projekt DVB a jeho další existence

Lidé z projektu DVB informovali představenstvo o dalším rozvoji projektu. Informace jsou dostupné na televize.sh.cvut.cz.
Projekt se zaměří zvláště na výzkumnou část a prohloubí také dokumentační část projektu.

Termín do 31.7.2004

-----
5. Rozpočet

Nové informace pro rozpočet nejsou, proto se jeho projednávání odložilo na příští zasedání.

-----
6. Sklad

David Říha, skladník podal rezignaci. Představenstvo mu děkuje za všechnu jeho práci.

-----
TO-DO: Pavla Tryhubová vyhlasí konkurz na nového skladníka.
-----
-----
7. Problémy s uživateli a P2P sítěmi

Po bouřlivé diskusi se představenstvo shodlo na tomto řešení.

Navrhované řešení: 1. Všechny hříšníky okamžitě odpojit 2 měsíce.
2. Poslat na cely strahov mail s informaci o trestu.
- informace o tom kam se mají obrátit (televisory), co mají udělat s klienty P2P
- návod jak se bránit, proti možnému zneužití jejich počítače viry
- Dušan Havlík dodá link do mailu (http://devitka.sh.cvut.cz/zabezpeceni)
- do mailu přidat zároveň kontrolu, zda ho uživatel četl
- mail bude samozřejmě i v anglickém jazyce
3. Michal Medvecký rozešle email

USNESENÍ
Číslo: 04021
Typ: Bezpečnost
Obsah: Představenstvo schvaluje navrhovane řešení.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: faae080cd55ecdc9c3ec98cab8e051dd

Tato verze souboru txt/20040616.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.