Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 23.06.2004

#1,1,1,1,3,2,3,3,3,1,1
Datum: 23.06.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros
10 - Michal Pruner, zástupce Radim Fikáček
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 12

Hosté:
Ondřej Bezucha
Zbyšek Strnad - strukturka
Alexander Leonov
Michal Perďoch

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 16.6.2004
1. Klubovna
2. Rozpočet

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 16.6.2004

USNESENÍ
Číslo: 04022
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 16.6.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno

-----
1. Klubovna

Klubovna
--------
Stavební úpravy, malování, rekonstrukce elektřiny.

CNA
---
Naše CNA se realizuje jako rozšíření Cesnet CNA. Což bude pro obě výhodnější. Úvodem nám vyškolí dva školitele.
Cesnet CNA bude moci část nákladů za sponzorovat. V Cestnetu lektoři dostávají asi 25 000,- / 60h, semestr.
Komerční studenti platí 15000,- za semestr. V úvodu bychom měli asi 7 studentů z klubu a 3 komerční studenty.

70 000 (stavební) + 30 000 (elektrika) = 100 000,-
PC: 10 x 25 000,- = 250 000,-
asi CNA = 20 000,-
Projektor a plátno = 70 000,-
Vybavení: židle, stoly, velký stůl do zasedačky = ?? ???,-

TO-DO: Do příštího jednání se musí všechny částky zjistit co nejpřesněji. Provede Michal Medvecký.

-----
2. Rozpočet

Příští týden na posledním zasedáním představenstva se bude hlasovat na rozpočtu.

-----
3. Smlouva pro suterén 5

Pavla Tryhubová chce smlouvu pro síť v suterénu na bloku 5.

Michal Medvecký zařídí s vedením SÚZ.

-----
4. Nákupčí a skladník

Potřebujeme nového nákupčího a skladníka.

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 675744f96ab53c864421c72430e4b2fd

Tato verze souboru txt/20040623.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.