Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 30.06.2004

#1,1,1,1,3,2,3,3,3,1,1
Datum: 30.06.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Michal Medvecký

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš, zástupce Ladislav Dokulil
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík, zástupce Petr Koloros, zástupce Zdeněk Burda
10 - Michal Pruner
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Táborský
Ondřej Bezucha
Stanislav Gráf - skladník
Zbyšek Strnad
Jakub Svítek - AVC
Jan Hošek

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 23.6.2004
1. Sklad
2. Klubovna
3. Rozpočet

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 23.6.2004

USNESENÍ
Číslo: 04023
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 23.6.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
1. Sklad

Nový skladník je Stanislav Gráf (UID: 4663).

Inventarizace bude hotova k 31.8.2004 a bude stát 50 000,- Kč. Provede Orse s.r.o.

-----
2. Klubovna

Na zasedání se debatovalo o dvou variantách, které předložil Michal Kuneš. Varianty se liší umístěním učebny a zasedací místnosti.
Náklady se odhadují na cca 700 000,- včetně CNA. Po diskuzi se většina přiklonila k variantě 1.

-----
3. Rozpočet

Schvalování rozpočtu bude na programu za 14 dní po upřesnění posledních důležitých položek.

Klubovna: 700 000,-
Servery: 200 000,- s DPH
Blok 9 : 900 000,-

Další jednání 14.7.2004.
-----

21:05 - přišel Michal Pruner

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: e7e0209d942a0b3a4a463aab0fe77914

Tato verze souboru txt/20040630.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.