Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 15.07.2004

#1,1,1,1,3,2,3,3,3,1,1
Datum: 15.07.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 - Martin Novák, zástupce Vít Kuchař
3 - Martin Cajthaml
4 -
5 -
6 - Josef Jaroš
7 -
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 8

Hosté:
Michal Táborský
Ondřej Bezucha

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 30.6.2004
1. Schvalování rozpočtu na další období

-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 30.6.2004

USNESENÍ
Číslo: 04024
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 30.6.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

-----
1. Schvalování rozpočtu na další období

USNESENÍ
Číslo: 04025
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje rozpočet na období 1.7.2004-31.12.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----

20:15 přišel Michal Medvecký, Osob s hlasovacím právem: 9

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 7fab16bfb0c2f832e662f7bd855140bc

Tato verze souboru txt/20040715.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.