Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 28.07.2004

#0,1,1,1,1,2,2,1,1,1,1
Datum: 28.07.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - Zbyněk Čech
5 - Pavla Tryhubová
6 - Josef Jaroš
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner
11 - Josef Kučera

Osob s hlasovacím právem: 11

Hosté:
Michal Táborský
Aleš Kováčik - nákupčí

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 15.7.2004
1. Petr Musil - odpuštění příspěvku, UID: , 2/2004 - 1/2005
2. Klubovna
3. Nákup kabelu pro rekonstrukci bloku 9
4. Inventura skladu
-----
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 15.7.2004

USNESENÍ
Číslo: 04024
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 15.7.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdrželo: 3
Výsledek: Schváleno

-----
1. Odpuštění příspěvku pro Petra Musila

USNESENÍ
Číslo: 04025
Typ: Administrativa
Obsah: Petr Musil - odpuštění příspěvku, UID:XXXX, II/2004 - I/2005
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno

-----
2. Klubovna

V pátek bude podepsaná smlouva na klubovnu.

-----
3. Nákup kabelu pro rekonstrukci bloku 9

USNESENÍ
Číslo: 04026
Typ: Administrativa
Obsah: Nákup kabelu pro rekonstrukci bloku 9, Solarix 16km, 106052.18,- s DPH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 8, Proti: 2, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

-----
4. Inventura skladu

TO-DO: Stanislav Graf, zavřít sklad a udělat inventuru skladu v elektronické podobě a označit věci co jsou na vyřazení.


-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 0d2f67b2f67a4578595fbad1f999bb93

Tato verze souboru txt/20040728.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.