Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 09.08.2004

#0,1,2,1,0,1,1,1,1,0,1
Datum: 09.08.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 - Martin Cajthaml
4 - zástupce Marek Šimon
5 - Pavla Tryhubová
6 -
7 - Stanislav Brand
8 - Michal Kuneš
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner
11 -

Osob s hlasovacím právem: 9

Hosté:
Michal Táborský
Stanislav Šmejkal
Vojtěch Šobáň
Tomáš Parkan
Karel Kozlovský
Čeněk Svoboda
---

Zapisovatel:
Michal Kuneš

Obsah jednání:
1. Schválení investice na úpravy klubovny
2. Schválení podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor

----

1. Schválení investice na úpravy klubovny

Schválení investice na úpravy klubovny ve výši 158 270,-. Cena bude ještě po domluvě s firmou snížena o úpravy stropu, které se zatím provádět nebudou a bude opraveno vykalkulování DPH, které je v nabídce špatně.

USNESENÍ
Číslo: 04028
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení investice na úpravy klubovny, 158 270,- s DPH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

-----
+1 hlas, přišel Dušan Havlík
-----
2. Schválení podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor

USNESENÍ
Číslo: 04029
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení podpisu smlouvy o pronájmu nebytových prostor "klubovna", 48 000,- s DPH
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 2
Výsledek: Schváleno
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: 93e640af5370e42ded57212ffd175661

Tato verze souboru txt/20040809.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.