Zapis z jednani predstavenstva klubu Silicon Hill ze dne 19.08.2004

#0,0,1,0,0,2,3,1,1,0,1
Datum: 19.08.2004
=================

Přítomní:
---------

Předsedající: Tomáš Valenta

Předseda: Michal Medvecký

Místopředseda: Tomáš Valenta

Zástupci bloků:
2 -
3 -
4 - Zbyněk Čech
5 -
6 -
7 - zástupce Jan Fleišmann
8 - Michal Kuneš, zástupce Ladislav Prskavec
9 - Dušan Havlík
10 - Michal Pruner
11 -

Osob s hlasovacím právem: 7

Hosté:


---

Zapisovatel:
Ladislav Prskavec

Obsah jednání:
0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 28.7.2004
1. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 9.8.2004
2. Schválení investice na další úpravy místnosti
3. Schválení investice na vybavení klubovny
4. Schválení investice na síťové prvky
----

0. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 28.7.2004

USNESENÍ
Číslo: 04030
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 28.7.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

----
1. Schválení zápisu z minulého zasedání admins 9.8.2004

USNESENÍ
Číslo: 04031
Typ: Administrativa
Obsah: Představenstvo schvaluje zápis ze zasedání 9.8.2004.
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo: 1
Výsledek: Schváleno

----
2. Schválení investice na další úpravy místnosti

3 000,- s DPH

USNESENÍ
Číslo: 04032
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení investice na další úpravy místnosti
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno
----


3. Schválení investice na vybavení klubovny

Celkem za 150 000,- s DPH

USNESENÍ
Číslo: 04033
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení investice na vybavení klubovny
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno


-----

4. Schválení investice na rackové skříně

55 000,- s DPH

USNESENÍ
Číslo: 04034
Typ: Administrativa
Obsah: Schválení investice na rackové skříně
Komu:
Do:
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo: 0
Výsledek: Schváleno
-----

MD5 hash tohoto zĂĄpisu je: cb23d57bd29aff88f7a9e83e968b3e6a

Tato verze souboru txt/20040819.txt byla nahrĂĄna 22.11. 2014 19:54:44.